1 1 1 1 1 Ocjena 1.00 (1 glas)
U petak 27. januara u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo - 1.0 od 5 na osnovu 1 glas

Završna manifestacija projekta „Vanškolske aktivnosti 2016“ s početkom u 18:00 sati

 

U petak, 27. januara 2017. godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo s početkom u 18:00 sati, održat će se završna manifestacija projekta „Vanškolske aktivnosti 2016. godine“, koji je finansijski podržala Općina Novo Sarajevo.  Tim povodom, u holu Međunarodnog centra održat će se Izložbe radova, dok će se film i koncert Male flaute održati u sali Centra.

U okviru navedenog projekta realizovano je pet radionica: Modni eko dizajn (prezentacija radova radionice), Mala škola flaute (koncert), Fotografska sekcija (izložba fotografija „Zaštita okoliša“ i izložba polaznika kursa „Osnovi fotografije“), Film („Na pola puta do uništenja“), Modni eko dizajn (prezentacija radova radionice), te prezentacija radova radionice „Čepo ćilim“. Učenici novosarajevskih osnovnih škola pomenute radionice pohađali su tri mjeseca.