1 1 1 1 1

9. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

 

  

U četvrtak, 29. juna 2017. godine u zgradi Općine Novo Sarajevo – I sprat, velika sala, ulica Zmaja od Bosne broj 55, održat će se 9. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo s početkom rada u 15:00 sati.

Za sjednicu Općinskog vijeća Novo Sarajevo predložen je slijedeći dnevni red:

 

 

D N E V N I  R E D

 

1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:

a) Zapisnik sa 8. sjednice Općinskog vijeća,

b) Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća,

2. Prijedlog rješenja o dodjeli i preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta,

3. Prijedlog Odluke o obrazovanju mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo,

4. Prijedlog Odluke o pristupanju izradi izmjena i dopuna Statuta Općine Novo Sarajevo,

5. Prijedlog Odluke o dodjeli prostorija za rad klubova vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo,

6. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru Etičke komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo,

7. Informacija KJKP „Vodovod i Kanalizacija“ o stanju vodovodne mreže i snabdijevanju vodom za područje općine Novo Sarajevo,

8. Informacija o stanju spomen-obilježja NOR 1941.-1945. godine i spomenika odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine, sa prijedlogom mjera za prevazilaženje sadašnjeg stanja,

9. Informacija o deratizaciji javnih površina na području općine Novo Sarajevo,

10. Vijećnička pitanja i inicijative