1 1 1 1 1

 10. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

U srijedu, 26. jula 2017. godine u zgradi Općine Novo Sarajevo – I sprat, velika sala, ulica Zmaja od Bosne broj 55, sa početkom rada u 16,00 sati, održat će se 10. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo. Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red.

 

D N E V N I  R E D

 

1.Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:

a)Zapisnik sa 9. sjednice Općinskog vijeća,

b)Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća,

2.Prijedlog Odluke o izboru zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Novo Sarajevo,

3.Prijedlog rješenja o dodjeli i preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta,

4.Prijedlog Odluke o vijećničkoj legitimaciji,

5.Prijedlog Odluke o davanju naziva sportskoj dvorani na Grbavici,

6.Prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa u afirmaciji amaterskog sporta i očuvanju kulturno-umjetničke tradicije od značaja za Općinu Novo Sarajevo,

7.Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru Etičke komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo,

8.Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo,

9.Izvještaj o ostvarenju godišnjeg plana implementacije Strategije razvoja Općine Novo Sarajevo za 2016. godinu,

10.Informacija o dostavljenom periodičnom izvještaju Kantonalnom ministarstvu finansija, za period: od 1. januara do 30. juna 2017. godine,

11.Informacija o ostvarivanju prava korisnika ličnih i porodičnih invalidnina, ratnih vojnih invalida 100% I grupe (paraplegičara) i korisnika tuđe njege i pomoći na području općine Novo Sarajevo,

12.Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima za raspodjelu sredstava-Grant pojedincima iz Fonda BIZ-a,

13.Informacija o stanju spomen obilježja NOR 1941.-1945. godine i spomenika odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992.-1995. godine, sa prijedlogom mjera za prevazilaženje sadašnjeg stanja sa informacijom Službe za oblast boračko invalidske zaštite,

14.Informacija KJKP „Vodovod i kanalizacija“ o stanju vodovodne mreže i snabdijevanju vodom za područje općine Novo Sarajevo,

15.Informacija o stanju javnog reda i mira i bezbijednost saobraćaja na području općine Novo Sarajevo, sa osvrtom na stanje kriminaliteta, za period april-juni 2017. godine,

16.Informacija o stanju elektrodistributivne niskonaponske podzemne i niskonaponske zračne mreže i sabdijevanje električnom energijom na području općine Novo Sarajevo,

17.Vijećnička pitanja i inicijative.