1 1 1 1 1

Potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju Projekta  povećanja energetske efikasnosti za objekat kolektivnog stanovanja u ulici Trg heroja  32

 U ponedjeljak 14. augusta ove godine u 10.00 sati u maloj sali općine Novo  Sarajevo općinski načelnik Nedžad Koldžo potpisat će Sporazum o sufinansiranju Projekta  povećanja energetske efikasnosti za objekat kolektivnog stanovanja u ulici Trg heroja  32.

Sporazum će, osim općinskog načelnika, potpisati ministar prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo Čedomir Lukić, direktor Kantonalnog stambenog fonda Adnan Efendić i predstavnik etažnih vlasnika Mirsad Brdarić.

Predračunska vrijednost za realizaciju navedenog projekta je  689.428 KM, od čega će općina Novo Sarajevo izdvojiti 150.000 KM, Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša 499.428 KM, a 40.000 KM etažni vlasnici zgrade u ulici Trg heroja 32.

Izvedbeni projekat, a na osnovu energetskog pregleda (audita) za ove radove, je izrađen 2016. godine sredstvima Ministarstva.

Za kompletnu realizaciju ovog Projekta biće odgovoran Kantonalni stambeni fond.