1 1 1 1 1

Potpisivanje Sporazuma o realizaciji projekta izrade  investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju  objekta   OŠ „Pofalići“

 

U petak, 01. decembra ove godine u 11:30 sati u maloj sali Općine Novo Sarajevo općinski načelnik Nedžad Koldžo, ministar obrazovanja, nauke i mladih KS Elvir Kazazović i direktorica Zavoda za izgradnju KS Ljiljana Pelidija potpisat će Sporazum o realizaciji projekta izrade  investiciono-tehničke dokumentacije za izgradnju  objekta   JU OŠ „Pofalići“.

Općina Novo Sarajevo je u Bužetu za 2017. godinu obezbijedila sredstva za izradu projektne dokumentacije za izgradnju novog objekta OŠ „Pofalići“ .