1 1 1 1 1

14.sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

 

U četvrtak 28.decembra ove godine u zgradi Općine Novo Sarajevo – I sprat, velika sala, ulica Zmaja od Bosne broj 55, sa početkom rada u 15:00 sati održat će se 14. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo.
Za sjednicu je predložen slijedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo:
a) Zapisnik sa 13. sjednice Općinskog vijeća,
b) Informacija o realizaciji zaključaka sa prethodnih sjednica Općinskog vijeća,
2. Prijedlog rješenja o dodjeli i preuzimanju gradskog građevinskog zemljišta,
3. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2018. godinu,
4. Prijedlog Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godine,
5. Prijedlog Odluke o izvršenju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2018. godine,
6. Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za izbor članova savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo,
7. Prijedlog Strategije razvoja i održavanja javnih cesta na području općine Novo Sarajevo za period 2018.-2027. godine,
8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o izboru Etičke komisije Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
9. Prijedlog Odluke o razrješenju dužnosti člana-zamjenika predsjednika Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
10. Prijedlog Odluke o imenovanju člana-zamjenika predsjednika Komisije za strateško planiranje i razvoj Općine Općinskog vijeća Novo Sarajevo,
11. Izvještaj u oblasti upravljanja i održavanja lokalnih cesta na području općine Novo Sarajevo za 2017. godinu,
12. Informacija o stanju u oblasti kulture, sporta, omladinskih i nevladinih organizacija na području općine Novo Sarajevo,
13. Informacija o položaju i stanju svih boračkih kategorija sa područja općine Novo Sarajevo,
14. Informacija o stanju elektrodistributivne niskonaponske podzemne i niskonaponske zračne mreže i snabdijevanje električnom energijom na području općine Novo Sarajevo,
15. Vijećnička pitanja i inicijative.