1 1 1 1 1

Potpisivanje Memoranduma o razumijevanju i saradnji sa JU „Služba za zapošljavanje KS“ u cilju realizacije Programa aktivne politike zapošljavanja, putem poslovne i stručne saradnje

 

 

U srijedu, 11. aprila 2018. godine u 10:00 sati u maloj sali Općine Novo Sarajevo, općinski načelnik Nedžad Koldžo i Midhat Osmanbegović direktor JU “Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“  potpisati će Memorandum o razumijevanju i saradnji sa ovom javnom ustanovom u cilju realizacije Programa aktivne politike zapošljavanja, putem poslovne i stručne saradnje.

Radi se o ostvarivanju zajedničkog interesa za smanjenje nezaposlenosti i otvaranju novih radnih mjesta na području općine Novo Sarajevo i Kantona Sarajevo.