1 1 1 1 1

Ponedjeljak 14. maj 2018. godine

 

ODAVANJE POČASTI I POLAGANJE CVIJEĆA
(Mezarja i groblja Kantona Sarajevo)
14. maj 2018. godine od 09.00 do 12.30 sati

 

POSJETA UČENIKA IZ HISTORIJSKIH SEKCIJA
(posjeta osam novosarajevskih osnovnih škola Spomeničkom kompleksu D – B)
14. maj 2018. godine od 09.00 do 13.00 sati
Mjesto održavanja: Spomenički kompleks Tunela D - B