1 1 1 1 1

Potpisivanje Ugovora za izvođenje radova na sanaciji zgrade ambulante Pofalići

 

U četvrtak, 07. juna ove godine u 09:00 sati u maloj sali Općine Novo Sarajevo, općinski načelnik Nedžad Koldžo potpisat će Ugovor za izvođenje radova na sanaciji zgrade ambulante Pofalići.

Navedeni radovi podrazumijevaju zamjenu postojećeg krovnog pokrivača, bravarije, bojenje fasade  te izgradnju rampe koja će omogućiti pristup ambulanti osobama sa umanjenim tjelesnim sposobnostima.

Vrijednost ugovora je 46. 500 KM, a rok za izvođenje radova je 60 dana.