1 1 1 1 1

Predstavljanje poslovnih poduhvata 11 polaznika Projekta zapošljavanja mladih (YEP)

 

 

U JU „Međunarodni centar za djecu i omladinu Novo Sarajevo“ u petak, 6. jula  ove godine sa početkom u 10:30 sati, održat će se javno predstavljanje 11 poslovnih poduhvata koja su u posljednja tri mjeseca kroz YEP Inkubator poslovnih ideja razvijali poduzetnici sa područja ove općine Novo Sarajevo.

Općina Novo Sarajevo i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), podržan od strane Vlade Švicarske, prošle godine potpisali su Ugovor o saradnji na realizaciji YEP Inkubatora poslovnih ideja na području Općine Novo Sarajevo sa ciljem uspostave povoljnog poduzetničkog okruženja, te pružanja podrške osnivanju i radu konkretnih poslovnih subjekata.

Kao rezultat ove saradnje, u periodu od februara do juna ove godine, grupa od 11 polaznika, prošla intenzivan program podrške za unapređenje preduzetničkih vještina, razvoj poslovnih modela i izradu potpunih biznis planova.