1 1 1 1 1

Potpisivanje ugovora o izvođenju radova na izgradnji parka sa vanjskim uređenjem kod Međunarodnog centra za djecu i omladinu

 

 

U srijedu, 3. oktobra ove godine u 10:00 sati, u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo u ulici Kemala Kapetanovića 17, općinski načelnik Nedžad Koldžo i direktorica firme Mibral doo, Maja Bralović-Smith potpisat će ugovor o izvođenju radova na izgradnji parka sa vanjskim uređenjem kod Međunarodnog centra za djecu i omladinu.

Predviđena je izgradnja amfiteatara u blizini Međunarodnog centra, dječje igralište te „ostrva“, koja se obogaćuju elementima urbanog mobilijara, a mogu da se koriste kao ljetne radionice i za druge aktivnosti na otvorenom za potrebe Međunarodnog centra, obližnjih osnovnih škola, vrtića kao i za igru i druženje djece i omladine koja stanuje u ovom naselju.
Dječje igralište je planirano kao dodatni sadržaj  za djecu uzrasta 2-12 godina opremljeno  modernim spravama sa odgovarajućim zaštitnim mjerama od ozljeda.

Vrijednost ugovora iznosi 678.800 KM.