Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama

za predaju prijedloga projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okoliša

Općina Novo Sarajevo poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okoliša.

Rok za predaju aplikacija je 09.06.2017. godine.

Dokumenti za preuzimanje:

 

01. Javni poziv u pdf formatu 

01a.Ispravka Javnog poziva u pdf formatu

02. Smjernice za podnosioce u pdf formatu

03. Projektni prijedlog u doc formatu

04. Pregled budžeta i plan potrošnje u xls formatu

05. Logički okvir rada u doc formatu

06. Plan aktivnosti i promocije u doc formatu

07. Administrativni podaci o podnosiocu projekta u doc formatu

08. Finansijski identifikacioni formular u doc formatu

09. Izjava o podobnosti u doc formatu

10. Lista za provjeru u doc formatu

 

Program edukacije i obuke o zaštiti okoliša