Općinske službe

Služba za oblast privrede i finansija

Dokument okvirnog budžeta

 Dokument okvirnog budžeta u pdf formatu