Služba za inspekcijske poslove (Inspektorat)

Poslovi i zadaci ove službe:


 

Djelokrug rada Službe za inspekcijske poslove (Inspektorat) proizilazi iz zakonskih odredbi koje inspekcijski nadzor propisuju općinskoj inspekciji i ona trenutno pokriva dva segmenta nadzora, i to:

- oblast prostornog uređenja i građenja i

- oblast komunalnih djelatnosti (određena područja).

Ciljevi rada i postupanja urbanističko-građevinske inspekcije, odnosno u funkcionalnom smislu kao ključna zadaća inspekcije je provjera poštivanja propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje od strane učesnika u građenju, kao i poticaj njihove primjene s ciljem unaprjeđenja kvalitete gradnje, te zaštite prostora, života i rada, a u slučaju potrebe i sprečavanje šteta i ozbiljnih nesreća.

Prioritetno područje djelovanja urbanističko-građevinske inspekcije je zaštita prostora od substandardne i protupravne gradnje.

Također, inspekcijski nadzor komunalne inspekcije provodi se s ciljem kontrole poštivanja regulative koja uređuje komunalnu oblast, a data je u nadležnost Općini.

Tri osnovne zadaće Službe za inspekcijske poslove (Inspektorat) su: nadzor nad primjenom propisa, sankcioniranje u slučaju povrede propisa i osiguravanje informacija o tome javnosti, te sukladno s time, općinski inspektori obavljaju, ovisno o ovlastima u području prostornog uređenja i gradnje, te komunalne djelatnosti sljedeće poslove:

- organiziraju, pripremaju i provode inspekcijski nadzore, nadziru zakonitost osoba i akata sukladno ovlastima propisa,

- rješavaju u upravnom postupku i poduzimaju propisane mjere protiv prekršitelja zakona vezano za otklanjanje nepravilnosti/nezakonitosti,

- obavještavaju prijavitelje o postupku, pripremaju izvješća i prijedloge pismena nadležnom ministarstvu; pripremaju obavijesti drugim općinskim službama i odgovore na upite građana, te obavljaju rad sa strankama.