Odsjek za malu privredu i poslovne prostore

Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke :

-Vrši upravno-pravne poslove u oblasti samostalnog privređivanja,

-Vrši registraciju odnosno izdaje odobrenja za rad samostalnih radnji i djelatnosti,

- Izdaje namjensku saglasnost za poslovne prostore,

-Izdaje uvjerenje o statusu samostalnih radnji i djelatnosti koje se vode u službenoj evidenciji,

-Učestvuje u izradi kratkoročnih srednjoročnih strateških planova,

- Vodi evidenciju poslovnih prostora kojima gazduje Općina,

- Vrši kontolu racionalnog i namjenskog korištenja fonda poslovnih prostora kojima gazduje Općina, 

- Izrađuje i prati dosljedno provođenje ugovora o zakupu poslovnih prostora,

- Izrađuje fakture i prati naplatu zakupa poslovnih prostora,

- Priprema, prati i vrši administrativno pravne poslove za potrebe Komisije Općinskog načelnika za poslovne prostore, 

- Priprema i predlaža Općinskom pravobraniocu pokretanje sudskih postupaka za naplatu zaostalih potraživanja po osnovu zakupa i iseljenje zakupaca iz poslovnih prostora, 

- Organizuje analitičko pračenje zakupaca,

- Vodi poslove vezane za kupovinu i prodaju poslovnih prostora,

- Izrađuje propise i druge akte koje donose Općinsko vijeće i Općinski načelnik iz oblasti gazdovanja poslovnim prostorima, 

- Izrađuje informacije, izvještaje i druge materijale iz oblasti gazdovanja poslovnim prostorima i vrši druge poslove iz svoje nadležnosti.