Odsjek za pisarnicu i arhivuU ovom Odsjeku vrše se slijedeći poslovi:

-Kancelarijsko i arhivsko poslovanje, za potrebe jedinstvenog organa uprave i Općinsko vijeće, koje obuhvata: primanje, pregledanje i raspoređivanje pošte, odnosno akata, zavođenje akata, združivanje akta, dostavljanje predmeta i akata u rad, rad sa aktima, zavođenje predmeta i akata, vođenje rokovnika predmeta, otpremanje pošte i stavljanje predmeta i akata u arhivu /arhiviranje/ i njihovo čuvanje, 
-Vrši ovjeru potpisa, prepisa i rukopisa i o istom vodi propisanu evidenciju,
-Vrši takseno poslovanje što obuhvata: nabavku, distribuciju, naplatu i poništavanje taksenih maraka, 
-Vrši i druge poslove koji se odnose na kancelarijsko i arhivsko poslovanje.