Odsjek za opću upravu i personalne posloveU ovom Odsjeku vrše se slijedeći poslovi:

-Izvršenje rješenja institucija koje imaju javna ovlaštenja, a koje nemaju pravo izvršenja svojih rješenja, 
-Iz oblasti uprave za koje nije nadležna ni jedna druga služba, 
-Poslovi pružanja pravne pomoći građanima, 
-Svi poslovi u vezi sa zasnivanjem i prestankom radnog odnosa, te ostalim pravima i obavezama iz radnog odnosa za Jedinstveni organ uprave, Općinsko vijeće i Pravobranilaštvo, 
-Normativno-pravni poslovi u vezi donošenja općih akata iz djelokruga Odsjeka, 
-Iz oblasti građanskih stanja – vođenje matičnih knjiga, izdavanje izvoda i uvjerenja iz istih, čin sklapanja braka, te pokretanje ostavinskih postupaka kod nadleženih sudova i drugi poslovi iz nadležnosti Odsjeka.