Javni poziv za prijem volontera sa visokom stručnom spremom u Općini Novo Sarajevo

Javni poziv u pdf formatu