za prijem volontera sa visokom stručnom spremom u  Općini Novo Sarajevo.

Javni poziv-konkurs u pdf formatu