Rezultati Javnog poziva organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata iz oblasti boračko – invalidske zaštite za 2019. godinu

Odluka o raspodjeli sredstava za finansiranje boračkih udruženja iz Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu u pdf formatu

Rang lista projektnih prijedloga primljenih po javnom pozivu organizacijama civilnog društva /nevladinim organizacijama (OCD) za realizaciju projekata boračkih udruženja na teritoriji Općine Novo Sarajevo u pdf formatu

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata iz oblasti obrazovanja, kulture, sporta, podrške mladima, podrške za djecu sa poteškoćama u razvoju i oblasti zaštite okoliša, za 2019. godinu

Dokumenti za preuzimanje:

  1. Javni poziv
  2. Smjernice za podnositelje i kriteriji za odabir
  3. Projektni prijedlog
  4. Pregled budzeta i plan potrosnje
  5. Logicki okvir rada
  6. Plan aktivnosti i promocije
  7. Administrativni podaci o podnosiocu projekta
  8. Finansijski identifikacioni formular
  9. Izjava o podobnosti
  10. Lista za provjeru

Gender akcioni plan Općine Novo Sarajevo za period od 2018. do 2022. godine

Program edukacije i obuke o zaštiti okoliša 2018

Rok za predaju aplikacija je 10.01.2019. godine.

 

Ponovni javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata iz oblasti boračko – invalidske zaštite

Općina Novo Sarajevo poziva sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) da dostave prijedloge projekata iz oblasti boračko-invalidske zaštite.

 

Dokumenti za preuzimanje:

Ponovni javni poziv u pdf formatu

Smjernice za podnosioce u pdf formatu

 

1. Projektni prijedlog 2018 BIZ u doc ( Word ) formatu

2. Pregled budzeta i plan potrošnje 2018 u xls ( Excel ) formatu

3. Logički okvir rada 2018 BIZ u doc ( Word ) formatu

4. Plan aktivnosti i promocije 2018 BIZ u doc ( Word ) formatu

5. Administrativni podaci o podnosiocu projekta 2018 BIZ u doc ( Word ) formatu

6. Finansijski identifikacioni formular 2018 BIZ u doc ( Word ) formatu

7. Izjava o podobnosti 2018 BIZ u doc ( Word ) formatu

8. Lista za provjeru 2018 u doc ( Word ) formatu