Donacija novih kontejnera za područje općine

U krugu KJKP “RAD”, 13. novembra ove godine obavljena je svečana primopredaja novih kontejnera za smeće koje je za potrebe Općine Novo Sarajevo donirao Kasim Čustović, ljekar koji živi i radi u Švicarskoj.

Radi se o 73 toplocinčana kontejnera za smeće, a ukupna vrijednost donacije je oko 100.000 KM.

Općinski načelnik Nedžad Koldžo se zahvalio na ovoj donaciji, a za izuzetan lični doprinos u zaštiti okoliša na području općine pripremljena je zahvalnica za  gospodina Kasima Čustovića.

Kontejneri su predani na upravljanje i korištenje KJKP „RAD“, koji će ih rasporediti na području općine Novo Sarajevo.

Rješavanja problema klizanja terena u ulici Muhameda ef. Pandže

U zgradi Općine Novo Sarajevo, 12. novembra ove godine, održan je sastanak sa svim relevantnim subjektima, a  u cilju rješavanja pojave klizanja terena na lokalitetu Muhameda ef Pandže na brojevima: 163, 139, 137, 117 i 115.

Općinski načelnik  Nedžad Koldžo pojasnio je da je uzrok pojave klizišta konstantno isticanje vode iz cjevovoda pitke vode Ø 400 mm kojim upravlja KJKP „Vodovod i kanalizacija“ Sarajevo. Na pristupnom putu koji vodi ka naselju došlo je do deformacije kolovozne konstrukcije, a u trupu te saobraćajnice nalaze se plinske i vodovodne instalacije. Urušio se i potporni kameni zid koji se nalazi na kraju saobraćajnice. Saobraćaj na ovom dijelu puta je obustavljen.

Potporna konstrukcija koja se nalazi ispod cjevovoda pitke vode Ø 400 mm kojim upravlja KJKP „Vodovod i kanalizacija“  Sarajevo se na nekoliko mjesta razdvojila na dilatacionim spojnicama. Evidentno je isticanje vode iz cjevovoda, a za to postoji i laboratorijski nalaz kod građana sa ovog lokaliteta.

Sva površinska voda koja se nekontrolirano ispušta na ulicu se slijeva sa čela lokaliteta ka stambenim objektima  u ulici Muhameda ef. Pandže. Svi stambeni objekti u zoni klizišta su legalni i jako su ugroženi.

Na sastanku su predložene konkretne mjere kojima je potrebno da „Vodovod i kanalizacija“  pristupit odmah i bez odlaganja. Potrebno je također odmah  izvršiti geološko-geomehanička istraživanja i utvrditi stanje lokaliteta sa aspekta stabilnosti padine, te postaviti oznaku opasnog klizišta što će izvršiti Civilna zaštita Općine Novo Sarajevo. Potom je neophodno izraditi projekat monitoringa kompletnog lokaliteta, a potom i sam monitoring i nakon dobivenih rezultata donijeti odluku o daljim koracima u rješavanju ovoga problema. Naime, obzirom na izuzetno veliki obuhvat koji je zahvaćen ovim problemom i visoku cijenu koštanja izvođenja radova, sve aktivnosti trebaju da se odvijaju fazno sa prioritetima koje će odrediti projektant. Period izvođenja ovih radova se procjenjuje na minimum dvije godine imajući u vidu i veoma otežane uvjete izvođenja radova. Osnovni preduslov svih radova je sigurnost stanovnika koji žive na ovom području, istaknuto je na sastanku.

Kako je na sastanku dogovoreno, općinski načelnik Nedžad Koldžo sa predstavnicima nadležnih općinskih službi, Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo,  KJKP “Vodovod i kanalizacija“ i KJKP “Sarajevogas“, 13. novembra ove godine, zajednički su obišli lokalitet u ulici Muhameda ef Pandže.

Postavljeni stalci za parkiranje bicikala

Na više lokacija na području općine Novo Sarajevo postavljeni su novi stalci za parkiranje bicikala.

Pet manjih stalaka za parkiranje po šest bicikala postavljeno je ispred : Elektrotehničke škole za energetiku, Škole za srednje stručno obrazovanje i radno osposobljavanje, OŠ „Pofalići“ i OŠ „Čengić Vila“.

Pet velikih stalaka za parkiranje po 15 bicikala postavljeno je na sljedećim lokacijama:  Srednja ekonomska škola, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn, OŠ „Malta“, OŠ „Čengić Vila 1“, te u ulici Alojza Benca.

Nabavku i postavljanje stalaka za parkiranje bicikala izvršila  je firma „BABEL“ d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost ugovora  je oko 10.000 KM.

Liga u košarci učenika osnovnih škola Općine Novo Sarajevo 2018

U Sportskoj dvorani „Novo Sarajevo“, 10. novembra ove godine, održano je treće i četvrto kolo Lige u košarci, a u okviru realizacije projekta Udruženja košarkaški klub „Sampi“.

U Ligu su uključeni učenici šestih i sedmih razreda osnovnih škola sa područja općine Novo Sarajevo: „Malta“, „Čengić vila I“. „Grbavica I“, „Velešićki heroji“, „Grbavica II“, „Kovačići“, „Hrasno“ i „Pofalići“. Prvo mjesto nakon četvrtog kola zauzima  JU OŠ „Malta“.

Projekat „Liga u košarci učenika osnovnih škola Općine Novo Sarajevo 2018“ podržan je od strane Općine Novo Sarajevo.

 

U toku sadnja žive ograde uz korito rijeke Miljacke

Općina Novo Sarajevo je kroz potpisani sporazum sa KJKP „Park“, a u cilju povećanja sigurnosti građana, započela sadnju žive ograde  uz korito rijeke Miljacke .

U toku prošle sedmice, uz šetnicu Malta -Otoka izvršena je sadnja žive ograde u dužini od 311 metara i to na cijeloj dionici od boćališta do Malezijskog mosta,  dok je  na dionici  od mosta prema granici sa Općinom Novi Grad izvršena dopuna žive ograde.

Trenutno se sadnja žive ograde izvodi na desnoj obali Miljacke od mosta Topal Osman paše do mosta Azize Šaćirbegović u dužini od 368 metara. Nastavit će se i sadnja, odnosno dopuna, na dužini od 426 metara, postojeće žive ograde i na lijevoj obali iste dionice. Na mjestima gdje nedostaju stabla lipe ili su osušena bit će zasađeno 10  mladih  sadnica.

Nakon završetka sadnje drvoreda lipa na lokaciji od mosta u ulici Azize Šaćirbegović na toj dionici bit će zasađena i živa ograda u dužini od 426 metara.

Vrijednost radova na sadnji žive ograde u ukupnoj dužini od 1105 metara i  sadnje 10 lipa , koje izvodi  KJKP „Park“, iznosi ukupno 23. 843 KM.

Općina Novo Sarajevo trenutno izvodi radove na izgradnji šetnice od mosta Ars Aevi do III Transferzale, a po okončanju radova izvršit će se dopuna postojeće žive ograde i sadnja nove na dionicama na kojima je uklonjena postojeća-prerasla živa ograda.

Na mjestima na kojima se neće moći zasaditi živa ograda zbog nepostojanja prostornih mogućnosti bit će postavljena plastificirana čelična ograda-LEGI sistem.

Potpisani ugovori sa poslodavcima koji učestvuju u Programu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Općinski načelnik Nedžad Koldžo potpisao je 12. novembra ove godine ugovore sa poslodavcima koji su ispunili uslove javnog poziva za Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa, realizuje se angažovanjem nezaposlenih osoba bez radnog iskustva kod poslodavaca sa područja Općine Novo Sarajevo. Program provodi Općina Novo Sarajevo u saradnji sa JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.

Općinski načelnik Nedžad Koldžo istakao je u svom obraćanju da je Općina Novo Sarajevo u budžetu za 2018. godinu izdvojila iznos od 400.000 KM za Program aktivne politike zapošljavanja koji obuhvata sedam mjera-programa, a od toga je za Program mjera za podsticaj zapošljavanju koji obuhvata tri programa predviđen iznos od 280.000 KM. Program stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa obuhvatit će 15 osoba kod tri poslodavca i za ove namjene izdvojeno je 52.200 KM. Ugovori su potpisani sa  JU „Zavod za hitnu medicinsku pomoć Kantona Sarajevo“, JU Osnovna škola „Malta“ i „Jullen Komerc“ d.o.o. Sarajevo.

Direktor Zavoda za hitnu medicinsku pomoć KS Adem Zalihić zahvalio se Općini Novo Sarajevo na mogućnosti da 13 nezaposlenih osoba stekne radno iskustvo koje im je neophodan preduslov za zasnivanje radnog odnosa. U Zavodu će narednih šest mjeseci biti angažirano 5 nezaposlenih osoba sa VSS, zatim 5 osoba sa SSS, te 3 KV, a posebno nam je važno što će realizacijom ovog programa biti unaprijeđen i prevoz hemodijaliznih lica koje ovaj Zavod vrši, istakao je direktor Zalihić.

Direktor JU OŠ „Malta“ Asmir Hasičić izrazio je zadovoljstvo što je ova javna ustanova dobila mogućnost da putem Programa u narednih 12 mjeseci angažuje jedno lice pravne struke kojem će ovo biti prvo radno iskustvo, ali će biti od velike pomoći imajući u vidu značajan obim posla kada je u pitanju legislativa u oblasti obrazovanja.

Direktor firme „Jullen Komerc“ d.o.o. Sarajevo Džemo Viteškić zahvalio se Općini Novo Sarajevo na prilici kojom će se mladoj nezaposlenoj osobi srednje stručne spreme omogućiti da stekne stručno osposobljavanje u ovoj firmi u trajanju od šest mjeseci.

Održano takmičenje „Upozoravanje na mine“

U Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo“,  8. novembra ove godine, održano je  XXII općinsko takmičenje „Upozoravanje na mine“.

U takmičenju su učestvovale ekipe osam novosarajevskih osnovnih škola. Poredak, nakon uspješno urađenih šest zadataka, je slijedeći:

–        Prvo mjesto Osnovna škola „Čengić Vila I“,

–        Drugo mjesto Osnovna škola „Malta“

–        Treće mjesto Osnovna škola „Kovačići“

 

Ekipa Osnovne škole „Čengić vila I“ u sastavu: Lana Gagula, Hana Mušinović i Mirza Smajkan će predstavljati Općinsku organizaciju Crvenog križa/krsta Novo Sarajevo na XXII  Kantonalnom takmičenju iz programa „Upozoravanja na mine“ , koje će se održati 17. novembra ove godine.

Nova oprema i ograde na dječijim igralištima

Za tri dječija igrališta na području Općine Novo Sarajevo nabavljena je i postavljena oprema za igru, kao i gumene podloge, i to na igralištima u ulicama: Zmaja od Bosne 66-70, Aleja lipa 50-51 i Porodice Ribar 67.

Nabavku je izvršila firma „BABEL“ d.o.o. Sarajevo, a ugrađena je oprema koja zadovoljava najstrožije evropske standarde za kvalitet i sigurnost. Vrijednost ugovora  je oko 50.000 KM

Na pomenutim igralištima je postavljena  i zaštitna ograda, a izvođač radova je  firma „FADŽ-COMPANY“ d.o.o. Sarajevo. Vrijednost ugovora je oko 16.360 KM.

Također je izvršeno i pomjeranje ograde igrališta kod mosta Malta, kako bi se formirala pješačka staza van ograđenog dijela igrališta.

Realizacija projekta Minibasket i unobasket – košarkaške radionice

Cilj organizacije košarkaških radionica je okupiti što veći broj dječake i djevojčice da se bave sportom u zdravom okruženju, kako bi od najranijeg djetinjstva zavoljeli i prihvatili sportski način života.

U košarkaške radionice su uključeni učenici iz šest novosarajevskih škola: „Malta“, „Čengić Vila I“. „Grbavica I“, „Grbavica II“, „Kovačići“ i „Hrasno“.

Projekat „Minibasket i unobasket – košarkaške radionice“ podržan je od strane Općine Novo Sarajevo, a na osnovu Odluke o odabiru projekata udruženja po Javnom pozivu organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama.

Srednja škola za okoliš i drvni dizajn obilježila 129 godina postojanja

Dodjelom zahvalnica i prigodnim programom u Srednjoj školi za okoliš i drvni dizajn obilježen je 129. rođendan ove odgojno-obrazovne ustanove.

Za podršku i pomoć u radu škole zahvalnice su, između ostalim, uručene općinskom načelniku Novo Sarajevo Nedžadu Koldži, dekanu Šumarskog fakulteta Mirzi Dautbašiću, direktoru KJU za zaštićena prirodna područja Osmanu Deliću, izvršnom direktoru za održavanje javnih zelenih površina u KJKP Park Suadu Heći i direktoru preduzeća Thor Dušanu Milotiću.

Ova škola jedna je od najstarijih škola u KS-u i objedinjuje dvije struke šumarsku i drvoprerađivačku. Danas u ovu školu ide  383 učenika koji se obrazuju za osam zanimanja. To su ekološki tehničar, stolar, tapetar, rasadničar, tehničar hortikulture, šumarski tehničar, programer na CNC mašinama i lugar, a od sljedeće školske godine trebalo bi biti uvedeno još jedno zanimanje – vatrogasni tehničar.