Realizacija projekta „Sportom do zdravlja“

Udruženje za sport i rekreaciju RVI Novo Sarajevo je, 5. novembra ove godine, u prostorijama MZ „Grbavica 1“   u okviru projekta „Sportom do zdravlja“ organizovalo takmičenje u tri sportske discipline: stoni tenis, šah i pikado.

U sportskim takmičenjima je učestvovalo oko 40 ratnih vojnih invalida sa područja općine Novo Sarajevo, a po završetku takmičenja su uručene nagrade i pehari, te je upriličeno i zajedničko druženje za sve učesnike projekta „Sportom do zdravlja“.  Projekat je podržan od strane Općine Novo Sarajevo.

Zasađene sadnice javora u ulici Zmaja od Bosne

Sadnju nove 23 sadnice izvršio KJKP „PARK“


U ulici Zmaja od Bosne, 2. novembra ove godine, zasađene su 23 sadnice javora na mjestima posječenih – oboljelih stabala u drvoredu. Sadnju su izvršili uposlenici KJKP „PARK. Prethodno je na ovom lokalitetu izvršena sanacija pješačke staze i trotoara.

Općinski načelnik Nedžad Koldžo je podsjetio da je, nakon što je završen građevinski dio radova na sanaciji pješačke staze i trotoara u ulici Zmaja od Bosne, 15. augusta ove godine, bila planirana sadnja novih sadnice kestena. Ustanovljeno da su KJKP „PARK“-u isporučene oboljele sadnice koje će biti vraćene dobavljaču, te se na prijedlog ovog preduzeća odustalo od sadnje.

Kantonalno ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture finansiralo je nabavku i sadnju 12, a Općina Novo Sarajevo izdvojila je sredstva za 11 sadnica.

Tokom sanacije staze i trotoara posječeno je osam gorostasnih i četiri manja stabla koja su predstavljala opasnost za stanovništvo i saobraćaj.

Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo finansiralo je sječu oboljelih stabala sa 15.000 KM, a Općina Novo Sarajevo je za ručno vađenje panjeva izdvojila 14.000 KM.

Sanacija pješačkih staza i trotoara izvršena je u okviru ugovora sa izvođačem radova KJKP „RAD“ kojim je obuhvaćeno 58 lokaliteta na području 14 novosarajevskih mjesnih zajednica. Iz općinskog budžeta za ove namjene planirano je ukupno oko 400.000 KM.

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu

Održani zborovi građana u novosarajevskim mjesnim zajednicama


U okviru javne rasprave o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, u periodu od 29. oktobra do 1. novembra ove godine održani su zborovi građana u svim mjesnim zajednicama na područja općine. Građani su imali priliku iznijeti svoje prijedloge,mišljenja i sugestije na nacrt Budžeta koji im je ovom prilikom prezentirani.

Primjedbe, prijedlozi, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu mogu se dostaviti do 15.novembra ove godine putem mjesnih zajednica, direktno u Općini predajom zahtjeva na Protokol (za Službu za privredu i finansije) ili putem on-line obrasca za dostavljanje prijedloga.

Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, obrazac za dostavljanje prijedloga, kao i on-line obrazac za dostavljanje prijedloga, mogu se pogledati i preuzeti na web stranici Općine na sljedećem linku:

Nacrt budzeta Opcine Novo Sarajevo za 2019 godinu/

Potpisan ugovor za sanaciju „Šarenog parka“ na Trgu heroja

Ugovorom predviđena sanacija parkovske podloge i postojećeg mobilijara


Općinski načelnik Nedžad Koldžo, 1. novembra ove godine, potpisao je ugovor za sanaciju „Šarenog parka“ na Trgu heroja u naselju Hrasno. Ugovor je potpisan sa izvođačem radova „Babel“ doo Sarajevo, direktorom Adnanom Babićem, a vrijednost radova je oko 36.000 KM.

Ugovorom je predviđena sanacija parkovske podloge, ugradnja betonske i gumene podloge, kao i sanacija postojeće opreme, mobilijara, sprava za igru i klupa koje će biti očišćene i popravljene.

Igralište „Šareni park“ početkom 2017. godine predano je na održavanje KJKP „Park“, a u skladu sa Uredbom o uređivanju i održavanju zelenih i rekreativnih površina Kantona Sarajevo (Službene novine Kantona Sarajevo 22/16).

Ovom prilikom općinski načelnik Nedžad Koldžo je podsjetio da inspektorat Općine Novo Sarajevo izvršio inspekcijski nadzor i da je konstatovano da su šetnice parka, te sprave za igru sa pijeskom oštećene i neuslovne za korištenje. Nadležne općinske službe su poduzele hitne mjere i zatvorile park do otklanjanja opasnosti, odnosno njegove sanacije.

Za sanaciju parka Ministarstvo komunalne privrede i infrastrukture KS izdvojilo je sredstva u visini oko 6.800 KM, a izvođač radova je bio KJKP „Park“.

Nakon što su općinske službe izvršile pregled radova koji su izvedeni od strane KJKP „Park“ konstatovano je da sprave i dalje nisu u ispravnom stanju, te da su pješačke staze uređene na način da je izvršeno samo posipanje pijeskom što ni u kom slučaju ne zadovoljava potrebe korisnika igrališta.

Općina Novo Sarajevo je nezadovoljna postojećim stanjem, a u namjeri da Šareni park dovede u sasvim ispravno stanje rebalansom Budžeta Općine za 2018. godine obezbjedila za ove namjene sredstva u iznosu od oko 36.000 KM.

Izgradnja saobraćajnice na dijelu ulice Zahira Panjete – Pofalićka

Radove na novoj saobraćajnici obišao općinski načelnik Nedžad Koldžo


Općinski načelnik Nedžad Koldžo obišao je radove na izgradnji dijela saobraćajnice u ulici Zahira Panjete – Pofalićka.
U toku su pripreme za izgradnju vodovodne i kišne kanalizacione mreže, kao i stepeništa prema vjerskom objektu koji se nalazi u neposrednoj blizini saobraćajnice. U okviru ovih radova biće obezbjeđeno adekvatno osvjetljenje saobraćajnice i okolnih objekata u ovom dijelu naselja.

Radovima na novoj saobraćajnici predviđena je izgradnja potporne konstrukcije, postavljanje ivičnjaka i slivnika, ojačanje donjeg stroja konstrukcije puta, poboljšanje sistema odvodnje puta sa postavljanjem šahtova i slivnih rešetki, te uvezivanje svih postojećih saobraćajnica.

Izgradnjom saobraćajnice obezbjedit će se obostrani trotoari sa prilazima za lica sa teškoćama u kretanju, a vodeći računa o sigurnosti svih učesnika u saobraćaju.

Procjena troškova za izgradnju ove saobraćajnice, uključujući pripremu projektne dokumentacije, te građevinske radove, iznosi oko 260.000 KM.

Izvođač radova je firma „Grakop“ d.o.o Kiseljak.

Obilježavanje Svih svetih i Dušnog dana

Delegacija Općine Novo Sarajevo odala počast poginulim i preminulim braniteljima HVO Sarajevo i Hrvatske brigade „Kralj Tvrtko“


U povodu obilježavanja blagdana Svih svetih i Dušnog dana, delegacija Općine Novo Sarajevo i izaslanstvo Udruge organizatora otpora, umirovljenih i demobiliziranih branitelja HVO Sarajevo, 31. oktobra ove godine na groblju „Sveti Josip“ položili su vijence i zapalili svijeće za sve poginule i preminule branitelje HVO Sarajevo i Hrvatske brigade „Kralj Tvrtko“.

Besplatna škola plivanja za učenike novosarajevskih osnovnih škola na Olimpijskom bazenu “Otoka”

Od ponedjeljka 29.10.2018. godine počela je realizacija prvog ciklusa škole plivanja za 111 učenika osnovnih škola „Malta“ i „Velešićki heroji“, koja će trajati do 09.11.2018. godine. Škola će se realizovati svakim radnim danom u prijepodnevnim i poslijepodnevnim terminima, zavisno od rasporeda nastave u školi.

Sve novosarajevske osnovne škole će imati na raspolaganju dva ciklusa obuke.

Za svaku školu određen je zaseban termin prilagođen nastavnom procesu, u trajanju od 10 radnih dana.

Slijedeći termin škole plivanja, koji će se realizirati u periodu od 12.11. do 23.11.2018. godine, koristit će učenici osnovnih škola „Grbavica 2“ i „Kovačići“.

Nije održana 23. sjednica Općinskog vijeća

Sjednica nije održana zbog neusvajanja dnevnog reda


Općinsko vijeće Novo Sarajevo, 30. oktobra ove godine, nije održalo svoju 23. sjednicu zbog neusvajanja dnevnog reda. Novi termin održavanja sjednice bit će naknadno određen.

Vijećnici su, na početku, odali počast ubijenim policajcima Adisu Šehoviću i Davoru Vujinoviću.

Završeno asfaltiranje dijela ulice Ohridska

Izvršeni radovi na sanaciji postojećeg dotrajalog kolovoza a prema zahtjevu MZ “Gornji Kovačići”


Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima obišao je radove na asfaltiranju dijela ulice Ohridska. Nakon sanacije postojećeg dotrajalog kolovoza pristupilo se asfaltiranju ove ulice u dužini od oko 400 metara.

Prilikom obilaska, općinski načelnik je rekao da je ovo značajan projekt jer će se, prije svega, smanjiti saobraćajne gužve na ovom lokalitetu. Podsjetio je da ovu ulicu ne koristi samo lokalno stanovništvo, već i brojni građani Sarajeva na putu prema izletištima na Trebeviću.

Ova saobraćajnica je, zbog neriješene adekvatne površinske odvodnje i vremenskih prilika pretrpila znatna oštećenja, što je bitno uticalo na sigurnost saobraćaja. Radovi na tekućem održavanju ceste obuhvatili su skidanje habajućeg asfalta, zamjenu oštećenih i postavljanje novih ivičnjaka, a u svrhu zaštite i povećanja nosivosti puta, poboljšanje sistema odvodnje, nivelisanje postojećih i zamjenu oštećenih kao i postavljanje novih šahtova i slivnih rešetki, te asfaltiranje.

Sanaciji se pristupilo na osnovu zahtjeva građana MZ „Gornji Kovačići“, a izvođač radova je firma „SARAJEVOPUTEVI“.

Za ove namjene izdvojeno je 60.000 KM.

Realizacija Programa sufinansiranja samozapošljavanja Općine Novo Sarajevo

Održan zajednički sastanak sa aplikantima koji su ispunili uslove javnog poziva  za učešće u Programu

 

U sali Općinskog vijeća Novo Sarajevo  29. oktobra ove godine održan je zajednički sastanak sa 45 aplikanata koji su ispunili uslove javnog poziva za Program sufinansiranja samozapošljavanja Općine Novo Sarajevo. Sastanak je organiziran  s ciljem upoznavanja aplikanata sa narednim koracima i dokumentacijom koju moraju dostaviti kako bi potpisali ugovor.

 

Cilj ovog Programa je sufinansiranje zapošljavanja i kraće trajanje nezaposlenosti kroz stimulisanje samozapošljavanja. Program se realizuje pokretanjem samostalne djelatnosti nezaposlenih osoba sa evidencije nezaposlenih biroa Novo Sarajevo, a aplikacije su se odnosile na  IT sektor, proizvodnu, te uslužnu djelatnost. Općina će nezaposlenim osobama sa kojima ugovori budu potpisani na ime troškova registracije i početnog kapitala, doznačiti sredstva u iznosu od 400 KM, te osigurati iznos od 600 KM mjesečno, za isplatu plaća i uplatu zakonom propisanih poreza i doprinosa, u trajanju od 12 mjeseci.

 

Ukupan iznos za Program sufinansiranja samozapošljavanja za 2018. godinu je 80.000 KM, a u Budžetu općine u 2019. godini će se obezbjediti sredstva za nastavak projekta.

 

Program realizuje Općina Novo Sarajevo u saradnji sa JU „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“.