Radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže u ulici Olovska

Strateški projekat Općine Novo Sarajevo u oblasti komunalne infrastrukture


 

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima obišao je radove na izgradnji vodovodne i separatne kanalizacije u dijelu ulice Olovska.

Radi se o jednom od strateških projekata Općine Novo Sarajevo u oblasti komunalne infrastrukture, a za koji je projektna dokumentacija urađena prije tri godine. Za početak radova čekala se saglasnost komunalnih preduzeća koja je zavisila od projekta izgradnje Južne longitudinale.

Od kružnog toka do džamije u naselju Šanac, predviđeno je priključenje oko 50 objekata na uličnu kanalizacionu mrežu koje će vršiti KJKP “Vodovod i kanalizacija”, a priključke finansira općina. Vrijednost izvođenja priključaka je 82.000 KM.

Nadzor ispred Općine Novo Sarajevo vodi “Smajić inženjering”, a potpisan je ugovor sa firmom “Mibral” za izvođenje radova  za izgradnju separatne kanalizacione mreže u  vrijednosti  477.089 KM.

Dio sredstava od 200.000 obezbijeđen kroz Sporazum koji je Općina Novo Sarajevo potpisala sa Ministarstvom komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo iz kojih se finansiraju radovi na  rekonstrukciji vodovodne mreže, kao  i izrada priključaka u ulici Olovska.

Na jednom dijelu trase radit će se izmještanje gasne instalacije, koje će izvoditi KJKP Sarajevoga i te radove također finansira Općina. Za ove namjene planirano je 54.380 KM.

Sanacija sportske sale u OŠ „Pofalići”

Općinski načelnik Nedžad Koldžo obišao lokaciju izvođenja radova kojima se pristupilo na zahtjev roditelja i škole


 

Općinski načelnik Nedžad Koldžo sa saradnicima je, 25. oktobra ove godine, obišao radove na sanaciji sportske sale u OŠ „Pofalići”.

Radovi koji se izvode su: postavljanje parketa, ispitivanje elektroinstalacija, ugradnja rasvjete, sanacija zidova, plafona, slivnika i krova, te popravak vrata na svlačionicama.

Prilikom obilaska, općinski načelnik Nedžad Koldžo je rekao da se sanaciji pristupilo zbog loših uslova u sportskoj sali za održavanje časova tjelesnog odgoja, a na zahtjev roditelja i škole.

Ovo su samo privremene mjere jer smo opredijeljeni i već radimo projektnu dokumentaciju za izgradnju nove škole u ovom naselju, izjavio je načelnik.

Izvođač radova je firma „Inter-com“ d.o.o. Zenica, a nadzor nad izvođenjem radova „IG“ Institut za građevinarstvo Banja Luka, prema tehničkoj dokumentaciji urađenoj od strane „Projekt“ a.d. Banja Luka.

Ugovor sa izvođačem je potpisan na iznos oko 19.998 KM.

Sanacija pješačkih staza i trotoara na području Općine Novo Sarajevo

Radovi se izvode na više lokaliteta u općini, a prema prijedlozima Savjeta mjesnih zajednica


 

U toku su radovi na sanaciji pješačkih staza i trotoara u ulici Džemala Bijedića od broja 109 do 115, te na više lokacija u ulici Azize Šaćirbegović: kod mjesne zajednice, ispred Centra „Vladimir Nazor“, kao i pored rijeke Miljacke.
Radovi se izvode u skladu sa Ugovorom na sanaciji pješačkih staza i trotoara koji je Općina Novo Sarajevo potpisala sa KJKP „RAD“, a kojim je predviđeno uklanjanje slojeva postojećeg asfalta i tampona, tamponiranje, postavljanje ivičnjaka, te asfaltiranje staza i trotoara.
Vrijednost ugovora za ovu godinu je oko 400.000 KM.
U okviru sredstava za ovu godinu planirana je sanacija staza i trotoara u više mjesnih zajednica na području Općine Novo Sarajevo, a sve prema prijedlozima Savjeta mjesnih zajednica.
Radovi su završeni na lijevoj strani ulice Zmaja od Bosne od broja 51 do 69, te u ulici Envera Šehovića kod broja 1.
Sanirane su pješačke staze i trotoari u ulici Marka Marulića od broja 1 do 17, na dva lokaliteta u Ložioničkoj i Kolodvorskoj, kao i biciklistička staza u ulici Topal Osman paše.
Završena je sanacija i u ulicama: Džemala Bijedića od broja 50 do 56 i Ferde Hauptmana. Popločan je i prilaz prema otvorenom sportskom igralištu u MZ Čengic Vila 1.

Besplatne đačke užine za učenike slabijeg materijalnog stanja

Općina Novo Sarajevo osigurala užine za 260 učenika iz osam osnovnih škola i Centra „Vladimir Nazor“


 

 

Općinski načelnik Nedžad Koldžo i direktori novosarajevskih osnovnih škola potpisali su ugovore o finansiranju đačkih užina za učenike slabijeg materijalnog stanja.

Za prvo polugodište školske 2018/2019. godine užine će moći koristiti oko 260 učenika osnovnih škola: Kovačići, Velešićki heroji, Pofalići, Grbavica I, Grbavica II, Čengić Vila I, Malta, Hrasno i Centar „Vladimir Nazor”.

Općina je, za ovu namjenu, izdvojila sredstva u ukupnom iznosu od 15.210 KM.

Ovo je samo jedan vid pomoći i podrške koju već dugi niz godina Općina Novo Sarajevo pruža osnovnim školama, posebno ovoj kategoriji djece, kojima je ona i najpotrebnija, sa ciljem da se svakom djetetu omogući jednaka užina.

Objavljen Komercijalni javni oglas

za dodjelu u zakup poslovnih prostora kojima pravo raspolaganja ima Općina Novo Sarajevo


Objavljen je Komercijalni javni oglas za dodjelu u zakup poslovnih prostorija kojima pravo upravljanja i raspolaganja ima Općina Novo Sarajevo.

Oglas će biti otvoren od 26. 10. 2018. do 05. 11. 2018. godine.

Tekst oglasa može se preuzeti na web stranici Općine, u kategoriji Oglasi

Održana metodsko-pokazna vježba “Sigurnost 2018”

Na lokaciji Sportske dvorane „Novo Sarajevo,“ demonstrirano spašavanje ugroženih, pružanje prve pomoći, uklanjanje pronađenog NUS-a i gašenje požara


 

Na lokaciji Sportske dvorane „Novo Sarajevo“, 23. oktobra ove godine, održana je tradicionalna metodsko-pokazna vježba organizovanih struktura Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo kodnog naziva “Sigurnost 2018”.
Po uputama Štaba Civilne zaštite, a putem Operativnog centra, pristupilo se evakuaciji iz ugroženih prostorija sportskih ekipa koristeći požarne puteve i opremu jedinica koje su stigle na lice mjesta.
U okviru vježbe prezentirano je spašavanje ugroženih, pružanje prve pomoći nastradalim, uklanjanje pronađenog NUS-a u sportskoj dvorani, te praktična primjena sredstava za gašenje požara. Nakon vježbe izvršeno je postrojavanje svih učesnika.
Općinski načelnik Nedžad Koldžo zahvalio se, na kraju, svim učesnicima vježbe kojom već osmu godinu zaredom Općinska služba Civilne zaštite ima priliku predstaviti svoju dobru stručnu i tehničku opremljenost, ali i educirati učesnike vježbe, a posebno djecu, za snalaženje u kriznim situacijama. Želja i cilj nam je da se takve incidente situacije ne dešavaju, ali obaveza da ukoliko se i dogode budemo spremni za djelovanje, rekao je općinski načelnik.
U vježbi su učestvovali: općinski Štab civilne zaštite sa komandnim vozilom, Služba civilne zaštite sa operativnim centrom, Vatrogasno društvo Novo Sarajevo, Profesionalna vatrogasna brigada, Gorska služba spašavanja Novo Sarajevo, pripadnici III Policijske uprave Novo Sarajevo, Crvenog križa Novo Sarajevo, uposlenici Doma zdravlja Novo Sarajevo, ekipa za uklanjanje NUS-a Federalne uprave CZ, kao i učenici i nastavno osoblje iz OŠ “Grbavica II“ i „Hrasno“, uposlenici Javnog preduzeća „ONSA“, povjerenici Civilne zaštite sa područja mjesnih zajednica Grbavica I, Grbavica II i Trg heroja i drugih općinskih službi.

Radovi na sanaciji stepeništa oko tvrđave na lokalitetu Spomen parka Vraca

Općina Novo Sarajevo nastavlja sa zaštitom i očuvanjem ovog spomeničkog kompleksa


 

Općinski načelnik Nedžad Koldžo je, 22. oktobra ove godine obišao Spomen park Vraca gdje su završeni radovi na čišćenju, a što je bio uslov za nastavak  aktivnosti na tekućem održavanju i sanaciji platoa oko tvrđave, stepeništa, te staze prema obilježju zahvalnosti. 

Čišćenje je obavljeno u organizaciji Općine Novo Sarajevo i Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo. U čišćenju su učestvovali: pripadnici Civilne zaštite Općine Novo Sarajevo, Srednja škola za okoliš i drvni dizajn Sarajevo, Udruženje ekologa „Arboretum“, Kantonalna javna ustanova za zaštićena prirodna područja i KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo.

Ovom prilikom, općinski načelnik Nedžad Koldžo je najavio da će se nastaviti sa izdvajanjem sredstva kako bi se  ovaj  kompleks zaštitio  od  daljnjeg propadanja. Uputio je poziv, prije svega, Vladi Federacije BiH da konačno postane  pravi vlasnik i da se  odgovorno počne baviti i ovim objektom kako bi  bio sačuvan od daljnje devastacije.

Općina Novo Sarajevo u 2017. i 2018. godini je sufinansirala izvođenje radova tekućeg održavanja i sanacije objekta tvrđave na Spomen parku Vraca u iznosu od 50.000 KM.

Kroz dosadašnje aktivnosti završena je jedna faza rekonstrukcije dijela tvrđave, a u nastavku je predviđena sanacija platoa i stepeništa na ovom lokalitetu. Koordinator projekta je Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Kantona Sarajevo, a izabrani izvođač je firma „Neimari“ d.o.o. Sarajevo.

Procijenjena vrijednost je 79.290 KM, a rok za izvođenje je 45 dana.

Za iduću godinu Zavod planira izvođenje radova tekućeg održavanja i sanacije istočnog dijela kompleksa gdje se nalazi spomen skulptura Žena borac i ploča zahvalnosti.

Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu

Javna rasprava će trajati do 15. novembra ove godine


 

Općinsko vijeće Novo Sarajevo je na svojoj 22. sjednici razmatralo i usvojilo Nacrt Budžeta Općine Novo Sarajevo i Nacrt Odluke o izvršavanju Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu, te iste uputilo na javnu raspravu.

Javna rasprava će trajati do 15. novembra ove godine.

Zainteresirani učesnici u javnoj raspravi se sa Nacrtom Budžeta, načinom učešća i terminima zborova građana u mjesnim zajednicama mogu upoznati na sljedećem linku:

Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu

 

Započela realizacija projekta „Zdrava mladost, sretna starost“

Na platou ispred Sportske dvorane “Novo Sarajevo“ građanima omogućeno besplatno mjerenje šećera u krvi i savjetovanje sa doktorima i nutricionistima


 

Na platou ispred Sportske dvorane “Novo Sarajevo”,  19. oktobra ove godine, počela je realizacija projekta “Zdrava mladost, sretna starost” koji je usmjeren na unapređenje zdravlja i prevenciju bolesti osoba treće životne dobi, djece predškolskog uzrasta, kao i prema osobama sa teškoćama i poteškoćama u motoričkim funkcijama.

Građanima je na raspolaganju bila pokretna kuhinja za degustaciju zdrave hrana, omogućeno besplatno mjerenje šećera u krvi, kao i savjetovanje sa doktorima, nutricionistima i stručnim licima iz Udruženja „Generacija”.

Cilj ovog projekta je da se provođenjem posebnih i prilagođenih zdravstveno-socijalnih programa, treninga i edukcija u značajnoj mjeri unaprijedi zdravstveno stanje ciljnih grupa, prije svega, prehrambenih navika, funkcionalna sposobnost, te socijalna uključenost osoba treće životne dobi.

Projekat finansira Općina Novo Sarajevo, a realizuje Udruženje za  promociju i unapređenje zdravlja “Generacija”.

Općina Novo Sarajevo sufinansira troškove vantjelesne oplodnje

Na osnovu podnesenih zahtjeva isplaćena novčana podrška porodicama u liječenju neplodnosti


 

Služba za rad, socijalna pitanja, zdravstvo, izbjeglice i raseljena lica Općine Novo Sarajevo, u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje koje je donijelo Općinsko vijeće, isplatila  je novčana sredstva u ukupnom iznosu od 10.000 KM za pet podnesenih zahtjeva.

Ova Služba je zaprimila još dva zahtjeva na ime sufinansiranja troškova vantjesne oplodnje i u toku je kompletiranje dokumentacije od strane podnosioca zahtjeva, nakon čega bi trebala biti odobrena i sredstva u iznosu od po 2.000 KM, odnosno 1.000 KM.

Razlozi za donošenje Pravilnika o raspodjeli novčanih sredstava za sufinansiranje troškova vantjelesne oplodnje su poboljšanje optimalnih uslova za podizanje nataliteta u društvu, pružanje podrške porodicama  u liječenju neplodnosti metodama vantjelesne oplodnje, te poduzimanje mjera za stimulisanje žena na rađanje putem vantjelesne oplodnje.

Pravilnikom je utvrđena saradnja  sa Zavodom zdravstvenog osiguranja KS, na način da će se sve žene kojima se od strane Zavoda dodjele sredstva za prvi pokušaj u iznosu od 4.000KM  i drugi pokušaj u iznosu od 2.000 KM upute u Općinu Novo Sarajevo  radi ostvarivanja daljih prava sufinansiranja troškova vještačke oplodnje. 

Prema Pravilniku predviđeno da za prvi i drugi pokušaj Općina Novo Sarajevo obezbijedi polovinu sredstava koja dodjeljuje Zavod.