Uposlenici u službi

Pomoćnik načelnika Faruk Pršeš, profesor
Telefon: 492-189
E-mail: drustvened@novosarajevo.ba; prsesf@novosarajevo.ba

1. Viši stručni saradnik za osnovno obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i nevladine organizacije
Sead Abdurrahman Kalabić, diplomirani ekonomista

Telefon: 033/492-386

E-mail: abdurahmank@novosarajevo.ba

 

2. Stručni savjetnik za pravne poslove iz oblasti društvenih djelatnosti
Melka Delalić, dipl.pravnik
Telefon: 492-186
E-mail:delalicm@novosarajevo.ba

 

3. Viši samostalni referent za tehničku kulturu i rad sa omladinskim i nevladinim organizacijama
Bulend Bišćević
Telefon: 492 187
E-mail: biscevicb@novosarajevo.ba

 

4. Stručni savjetnik za osnovno obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i nevladine organizacije
Amela Alijagić, profesor
Telefon: 492-186
E-mail: aalijagic@novosarajevo.ba

 

5. Stručni savjetnik za osnovno obrazovanje, kulturu, sport, omladinu i nevladine organizacije
Jasna Nikšić, profesor
Telefon: 033/492-187
E-mail: niksicj@novosarajevo.ba

 

 

6. Viši samostalni referent za tehničku kulturu i rad sa omladinskim organizacijama
Lejla Musić
Telefon: 492-386
e-amil: music.lejla@novosarajevo.ba

 

7. Viši referent za administrativno tehničke poslove
Jasminka Ikanović
Telefon: 492-188, Fax: 033/492-341
E-mail: ikanovicj@novosarajevo.ba