Svjesni smo da od rada zaposlenih u Općini Novo Sarajevo zavisi privredni, ekonomski, kulturni, ekološki i općedruštveni razvoj naše lokalne zajednice.

Opredijeljeni smo za stalno poboljšanje kvaliteta naših usluga sa ciljem zadovoljavanja potreba svih građana i ostalih korisnika u skladu sa najvišim standardima.

Želimo da dosljedno provodimo načela i principe zakonitosti i jednakosti za sve građane.

ZATO JE POLITIKA KVALITETA U NAŠOJ OPĆINI DA SVI ZAPOSLENI RADE:

- BRZO I EFIKASNO
- ZAKONITO I STRUČNO
- KOREKTNO I LJUBAZNO
- KREATIVNO I MOTIVIRANO

RASTOM ZADOVOLJSTVA KOD KORISNIKA NAŠIH USLUGA RASTE I NAŠE ZADOVOLJSTVO.Sarajevo
1.09.2005.godine

Općinski načelnik
ŽELJKO KOMŠIĆ