Poništenje dijela javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje

za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa sa visokom stručnom spremom i sa srednjom stručnom spremom u  Općini Novo Sarajevo

Tekst javnog poziva u pdf formatu

 Poništenje dijela javnog poziva za prijem lica na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa sa srednjom stručnom spremom u Općini Novo Sarajevo.

Poništenje dijela javnog poziva u pdf formatu