Javna rasprava o Nacrtu Budžeta Općine Novo Sarajevo za 2019. godinu Objavljena: 15.10.2018. Završava: 15.11.2018.