Javni poziv za prijem volontera sa visokom stručnom spremom u Općini Novo Sarajevo – Bolonja

Javni poziv za prijem volontera sa visokom stručnom spremom u Općini Novo Sarajevo za osposobljavanje za samostalan rad

 

Tekst javnog poziva u pdf formatu