Nova oprema i ograde na dječijim igralištima

Za tri dječija igrališta na području Općine Novo Sarajevo nabavljena je i postavljena oprema za igru, kao i gumene podloge, i to na igralištima u ulicama: Zmaja od Bosne 66-70, Aleja lipa 50-51 i Porodice Ribar 67.

Nabavku je izvršila firma „BABEL“ d.o.o. Sarajevo, a ugrađena je oprema koja zadovoljava najstrožije evropske standarde za kvalitet i sigurnost. Vrijednost ugovora  je oko 50.000 KM

Na pomenutim igralištima je postavljena  i zaštitna ograda, a izvođač radova je  firma „FADŽ-COMPANY“ d.o.o. Sarajevo. Vrijednost ugovora je oko 16.360 KM.

Također je izvršeno i pomjeranje ograde igrališta kod mosta Malta, kako bi se formirala pješačka staza van ograđenog dijela igrališta.