Ova Služba vrši slijedeće poslove:

 • Organizira, priprema i provodi zaštitu i spašavanje na području Općine,
 • Izrađuje procjenu ugroženosti za područje Općine,
 • Priprema program zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Općine,
 • Predlaže plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u Općini,
 • Prati stanje priprema za zaštitu i spašavanje i predlaže mjere za unapređenje organiziranja i osposobljavanja civilne zaštite,
 • Organizira, izvodi i prati realizaciju obuke građana na provođenju lične i uzajamne
  zaštite,
 • Organizira i koordinira provođenje mjera zaštite i spašavanja, predlaže program samostalnih vježbi i izrađuje eleborat za izvođenje vježbi civilne zaštite u Općini,
 • Vrši popunu ljudstvom štabova civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja, jedinica civilne zaštite i određuje povjerenike civilne zaštite i osigurava opremanje materijalno – tehničkim sredstvima, te organizira, izvodi i prati realizaciju njihove obuke,
 • Obavlja stručne poslove za Općinski štab civilne zaštite,
 • Obavlja stručne poslove iz oblasti zaštite i spašavanja o kojima odlučuje Općinsko vijeće,
 • Obavlja stručne poslove na organizovanju i provođenju deminiranja iz nadležnosti Općine,
 • Ostvaruje saradnju sa općinskim službama za upravu u cilju međusobne koordinacije i usklađivanja zadataka i aktivnosti u cilju zaštite i spašavanja,
 • Ostvaruje saradnju sa nevladinim organizacijama i predstavnicima međunarodne zajednice u akcijama zaštite i spašavanja,
 • Obavlja sve poslove koji se odnose na organizovanje i rad Službe osmatranja i uzbunjivanja u Općini, u skladu sa zakonom,
 • Priprema propise u oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine,
 • Vodi propisane evidencije i vrši druge poslove zaštite i spašavanja, koji se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Službe.
 • Kako postupiti u slučaju požara

  Uputstvo kako postupiti u slučaju požara

  Uputstvo u pdf formatu

 • Zahtjev za izdavanje skloništa u miru pravnim licima, NS-OB-184

  Potrebna dokumentacija:

  1. Zahtjev koji se podnosi na protokolu Općine
  2. Kopija registracije pravnog lica
  3. Potvrda o učešću u oružanim snagama BiH
  4. Potvrda – uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama
  5.  Identifikacijski broj
  6. Prijava za PDV

  Za sve dodatne informacije možete se obratiti lično u prostorijama Službe civilne zaštite ili na telefon 492-142 (Ajdin Rešad – soba 123) i 492-140 (Milivojević Ranko – soba 121).

 • Potvrda o stažu provedenom u civilnoj zaštiti za vrijeme rata, NS-OB-181

  Potrebna dokumentacija:

  1. Zahtjev koji se podnosi na protokolu Općine

  Za sve dodatne informacije možete se obratiti lično u prostorije Služba civilne zaštite ili na telefon 492-143 (Zulfikarpašić Nermin – soba 124).

 • Oslobađanje od služenja u civilnoj zaštiti i pohađanja obuke civilne zaštite, NS-OB-183

  Potrebna dokumentacija:

  1. Zahtjev koji se podnosi na protokolu Općine
  2. Medicinska dokumentacija ne starija od 6 mjeseci

  Za sve dodatne informacije možete se obratiti lično u prostorijama Službe civilne zaštite ili na telefon 492-140 (Soravia Ivan – soba 121).

 • Organizacija i prikupljanje NUS – a i MES – a od građana koja se mogu slučajno pronaći na području Općine Novo Sarajevo

  1. Poziv građana na poznate telefone Službe civilne zaštite (492-140; 492-143)
  2. Organizovanje akcija na cjelokupnoj teritoriji Općine Novo Sarajevo po posebnom programu
 • Uvjerenje o očišćenosti terena od mina i drugih minsko – eksplozivnih sredstava, NS-OB-182

  Potrebna dokumentacija:

  1. Zahtjev koji se podnosi na protokolu Općine
  2. Zemljišno – knjižni izvadak ne stariji od 6 mjeseci
  3. Kopija katastarskog plana ne starija od 6 mjeseci
  4. Kopija lične karte

  Za sve dodatne informacije možete se obratiti u prostorijama Službe civilne zaštite ili na telefon 492-143.

Kontakt

 • Halil Dardagan
  diplomirani ekonomist
  Pomoćnik Općinskog načelnika
  Načelnik štaba civilne zaštite
  033/492-142
  czastita@novosarajevo.ba

Odsjeci