Poslovi i zadaci odsjeka:

 • vrši poslove provođenja zakona i drugih propisa iz oblasti imovinsko – pravnih odnosa,
 • provodi postupke rješavanja imovinsko – pravnih odnosa na građevinskom zemljištu kroz:
 • dodjelu građevinskog zemljišta krajnjim korisnicima u svrhu planirane gradnje putem prvenstvenog prava gradnje ili javnog konkursa,
 • utvrđivanja prava vlasništva na zemljištu pod zgradom i zemljištu koje služi redovnoj upotrebi zgrade u korist vlasnika zgrade,
 • davanje saglasnosti na promet nedovršene zgrade,
 • utvrđivanje državnog vlasništva na građevinskom zemljištu koje nije privedeno namjeni u skladu sa prostornim planom, a u državno vlasništvo je prešlo po osnovu odluke Općine,
 • preuzimanje neizgrađenog građevinskog zemljišta po ponudi ranijeg vlasnika na prenos prava korištenja građevinskog zemljišta u državnoj svojini na treća lica,
 • ostvarivanje prava stvarnih službenosti na građevinskom zemljištu.
 • provodi postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa nastalih eksproprijacijom nekretnina,
 • vrši određene poslove u postupku privatizacije i restitucije nekretnina,
 • vrši etažiranje stambenih i poslovnih objekata i prostora,
 • vodi postupke određivanja naknade u prvom stepenu za eksproprisane nekretnine i preuzeto građevinsko zemljište fizičkim i pravnim licima,
 • priprema prijedloge općinskih propisa iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa za Općinsko vijeće,
 • vrši sve druge poslove iz oblasti imovinsko – pravnih odnosa koje se zakonom i drugim propisima stave u nadležnost Odsjeka.