REALIZOVANI PROJEKTI U 2013. godini

-Sadnja novih sadnica na cijelom mjesnom području
-Farbanje nosača i štafli na klupama na šetnici uz Miljacku
-Postavljene nove klackalice u zatvoreno dječije igralište
-Postavljene klupe u zatvoreno dječije igralište
-Ugradnja novih vrata na ogradu zatvorenog dječijeg igrališta
-Postavljene štafle na potporni zid kod objekta F. Hauptmana 18
-Sanacija udarnih rupa na mjesnom području
-Rekonstrukcija pješačke staze između obdaništa „Kekec“ i autopraone „Slon“
-Rekonstrukcija trotoara , staza i stepeništa ispred objekta N. Filipovića 9-23
-Rekonstrukcija dijela trotoara ispred objekta Dž. Bijedića 44 – 48
-Rekonstrukcija ulice ispred objekta Dž. Bijedića 44 – 48
-Postavljeni rukohvati na stepenište Malta 1 i N. Filipovića 9-23
-Postavljene nove korpe za otpatke na mjesno područje
-Dostavljeni prijedlozi za izmjenu ulaza –izlaza u naselje F.Hauptmana sa nove saobraćajnice Ministarstvu saobraćaja KS
-Održani izbori za novi saziv Savjeta mjesne zajednice
-Posađene četiri lipe kod OŠ „Čengić Vila I“

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2014. godini

– Rekonstruisana ulična rasvjete u naselju Dž. Bijedića od 50 – 100 (odobreno u Budžetu za 2013. god)
– Rekonstrukcija zelenih površina ispred objekata BMS 31 I 33
– Sanacija kanalizacione mreže u ulici BMS 1-3 (vanredno)
– Postavljene parkovske klupe ispred objekata BMS 31 I 33, F. Hauptmana 28-30 (11 kom)
– Rekonstruisana zelena površina i postavljeni zaštitni stubići iza objekta Dž. Bijedića 44-48 i tri klupe
– Postavljene fitness sprave uz šetnicu BMS
– Saniran trotoar ispred objekata Bul. M. Selimovića  od 37 do 63
– Rekonstrukcija trotoara ispred objekata Bu. M. Selimovića 31 I 35
– Sanacija udarnih rupa u ulicama BMS, F. Hauptmana I Dž. Bijedića
– Igrađene  niše  za kontejnere  u Dž.Bijedića  do brojeva 50 I 94
– Postavljeni poklopci na šahtove I rešetke na slivnike na lokacijama sa kojih su bili otuđeni
– Rekonstruisana zelena površina ispred objekta F. Hauptmana 12-14  i postavljeni zaštitni stubići
– Popunjeni nizovi žive ograde ispred objekata N. Filipovića 9-23;Dž. Bijedića 72-74 I 88- 92
– Postavljeni zaštitni kolčići između nizova garaža u ulici N. Filipovića

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2015. godini

-Rekonstrukcija trotoara ispred objekata Bul. M. Selimovića 29 i 33 (Vranicini neboderi)
-Rekonstrukcija trotoara sa visokim ivičnjacima ispred objekta Dž. Bijedića 26-36
-Rekonstrukcija trotoara sa visokim ivičnjacima ispred objekta N. Filipovića 1 – 7
-Rekonstrukcija ulice ispred ovjekta Dž. Bijedića 26-36
-Sanacija dijela trotoara iza objekta Malta 5
-Sanacija udarnih rupa na parkingu Malta
-Rekonstrukcija pješačkih staza u parku Dž. Bijedića 44 – 48 (kod Kuvajtske džamije)
-Rekonstrukcija zelenih površina u ulicama Bul. M. Selimovića 33,35 i 55
-Rekonstrukcija zelene površine pored objekta Dž. Bijedića 58
-Rekonstrukcija zelene površine ispred objekta F. Hauptmana 18
-Sadnja žive ograde duž šetnice u Bul. M. Selimovića
-Sadnja žive ograde uz zatvoreno dj. Igralište uz V transferzalu
-Sadnja novih sadnica , ukrasnih grmova
-Postavljanje novih parkovskih klupa,
-Zamjena polomljenih štafli na postojećim klupama
-Postavljanje novih korpi za otpatke
-Rekonstrukcija ulične rasvjete u ulicama N. Filipoviča 9-23; Dž. Bijedića 38-42: parking Malta i ispred objekta Malta 17-25
-Ugradnja rasvjete u pasaže stambenih objekata N. Filipovića 9-23, Malta 1–15; Malta 17-25 F.Hauptmana 2 – 18
-Useljen novi stambeno-poslovni objekat „Moja Malta” sa 168 stambenih jedinica

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

-Postavljene oglasne table na DZ „O. Maslić“ za naselje Bul. M. Selimovića 1-17 i Bihaćka 1 – 24
i Malta 13 za naselje Malta 1-15;17-25 i 27 – 29
-Rekonstrusiana zelena površina , posađena živa ograda i nova stabla u dijelu naselja pored mosta Mal-bh prijateljstva, Bul. M. Selimovića
-Posađene nove sadnice uz V transferzalu, u parku Dž. Bijedića 44-48, F. Hauptmana, Malta, Bul. M. Selimovića pored garaža
-Rekonstruisane zelene površine uz V transferzalu
-Izgrađene stepenice i rampa sa rukohvatom između objekta Dž. Bijedića 42 i ograde Kuvajtske džamije
-Rekonstruisano stepenište sa rukohvatom pored garaža kod objekta Dž.Bijedića 82-86
(bivša „limenka“)
-Rekonstruisano stepenište i postavljeni rukohvati kod objekta Dž. Bijedića 62-64-66
-Rekonstruisana pješačka staza iza objekta F. Hauptmana 38-40
-Postavljene tri table zabrane uvođenja pasa u sportsko igralište
-Postavljene mreže na koševe i konstrukciju za odbojku
-Rekonstruisani trotoari ispred objekata Dž. Bijedića 62-66;74-80;82-86;88-92 i 94-100
-Rekonstruisana pješačka staza kod OŠ „Čengić Vila I“
-Iscrtani tereni na otvorenom sportskom igralištu (košarka,odbojka nogomet)
-Postavljene nove konstrukcije golova na nogometnom terenu i mreže
-Rekonstruisano dječije igralište ispred objekta Malta 17-25,postavljene zaštitne plohe, ograda,novi mobilijar i fitnes sprave
-Ugrađeni PVC prozori u prostorijama mjesne zajednice
-Ugrađen PVC portal i rešetka na ulazu u prostorije mjesne zajednice

 

REALIZOVANI PROJEKTI U  2017. GODINI :

-Izgradnja izlaza iz naselja ul. Ferde Hauptmana
-Rekonstrukcija ulice i trotoara u naselju ul. Bulevar Meše Selimovića
-Proširenje dijela ulice iza DZ „Omer Maslić“
-Sanacija oštećenja na cestama i trotoarima
-Sanacija kanalizacione mreže kod objekta Džemala Bijedića br. 32-34-36
-Iscrtavanje parking mjesta u naselju Bulevar Meše Selimovića
-Izgradnja „rampe“ sa rukohvatima na dijelu stepeništa kod objekta Malta 3
-Postavljanje novih parkovski klupa ul. Bulevar Meše Selimovića, ul. Džemala Bijedića i ul. Ferde Hauptmana
-Postavljanje novih korpi za otpatke
-Sadnja novih sadnica
-Sadnja žive ograde uz šetnicu ul. Bulevar Meše Selimovića
-Uklanjanje suhih stabala
-Potkresivanje krošnji stabala

 

PROJEKTI KOJI SU PLANIRANI BUDŽETOM ZA 2018 GODINU:

-Rekonstrukcija trotoara ispred objekta i bočno od objekta kolektivnog stanovanja  ul. Džemala Bijedića br. 50, 52, 54, 56
-Rekonstrukcija trotoara iza objekta i bočno od objekta kolektivnog stanovanja ul. Džemala Bijedića br. 44, 46, 48
-Rekonstrukcija trotoara ispod auto-praonice „Slon“ preko puta prostorija mjesne zajednice
-Popločavanje prilaza otvorenom sportskom igralištu, dijelovi zelenih površina prema ulazima u sportsko igralište iz ul. Nedima Filipovića ispod br. 13 i iz ul. Džemala Bijedića br. 32
-Postavljanje zaštitne ograde uz obalu Miljacke, od mosta na Dolac Malti do postojeće u ul. Bihaćka
-Iscrtavanje parking mjesta ispred objekta kolektivnog stanovanja ul. Nedima Filipovića br. 9 do br. 23
-Postavljanje podloge (umjetne trave) na nogometno igralište u otvorenom sportskom igralištu „Čengić Vila I“
-Izrada projektne dokumentacije za  rekonstrukciju zelene površine (park i parking) u naselju ul. Džemala Bijedića br. 68 do br.100 (iza bivše „limenke“)
-Sanacija ul. Bihaćka od mosta na Dolac Malti do DZ „Omer Maslić“
-Postavljanje visokih ivičnjaka na dio trotoara u ul. Malta 17
-Rekonstrukcija trotoara ispred objekta ul. Ferde Hauptamana br. 28 do br. 30
-Ugradnja sistema za vodosnabdjevanje na neboderima ul. Bulevar Meše Selimovića br. 29, 31, 33 i 35
-Postavljanje zaštitnih kolčića na pješačkoj stazi ispred ulaza Malta br. 25
-Ugradnja sistema za vodosnabdjevanje a neboderima ul.Bulevar Meše Selimovića 29;31;33 i 35
-Uređenje parkinga ispred objekta ul. Malta  br.7 – 11

Adresa: Nedima Filipovića br. 3
Telefon: 033 / 651 – 184
Fax: 033 / 658 – 760
E-mail: mz.cengicvila1@novosarajevo.ba

Sekretar MZ: Gujić Aida

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

Bulevar M. Selimovića 1-75 
Bihaćka 1-23, 2-24
Džemala Bijedića 2-100
Nedima Filipovića 1-27 
Ferde Hauptmana 7, 2-44
Malta 1-29

Ukupno stanovnika: 7921
Površina: 35,9 ha

Savjet mjesne zajednice:

1. Šehović Ćamil, predsjednik
2. Macanović Naima, zamjenica predsjednika
3. Kasapović Ibro, član
4. Krajina Nermina, član
5. Švrakić Tarik, član 
6. Janković Jovo, član 
7. Yussef Mohammad, član

Dan mjesne zajednice je 21. april.