REALIZOVANI PROJEKTI U 2015. godini

-Sanacija i uređenje unutrašnjosti objekta MZ
-Postavljanje numeracije i naziva ulica na objekte na području MZ
-Rasvjeta – Travnička do broja 49 (1 rasvjetno tijelo)
-Rasvjeta – Travnička do broja 43 (1 rasvjetno tijelo)
-Rasvjeta – Ohridska kod broja 9 (1 rasvjetno tijelo)
-Postavljanje zaštitne ograde – Gornjovakufska kod broja 16.
-Rekonstrukcija zelene površine – Radnička do 70e
-Sanacija stepeništa i prolaza – Gornjovakufska od broja 41 do broja 49
-Asfaltiranje – Nevesinjska ulica od broja 40 do raskrsnice sa Počiteljskom ulicom (cca. 70m)
-Asfaltiranje – Gornjovakufska ulica od broja 69c do broja 34
-Asfaltiranje – Ohridska ulica od broja 5 do broja 9
-Asfaltiranje – rekonstrukcija dijela Trebevićke ulice (cca. 180m)
-Asfaltiranje – krpljenje udarnih rupa -nabavka i raspodjela posipnog materijala za zimski period
-Održavanje zelenih površina na području MZ
-Odvoz kabastog otpada.

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2016. GODINI

-Asfaltiran dio ulice Trebevićka od 57 do 89
-Asfaltiran dio ulice Trebevićka od 103 do Porodice Foht
-Sanacija stepeništa pored Spomenika civilnim žrtvama rata
-Izgradnja stepeništa – izlaz na Put mladih muslimana
-Izgradnja stepeništa u ul. Nevesinjska pored Jevrejskog groblja
-Sanacije dijela objekta mjesna zajednice (unutrašnje prostorije i ulazi)
-Rasvjeta – Gornjovakufska kod br. 78 (na novoizgrađenom stepeništu)
-Postavljanje numeracije i naziva ulica na objekte na području MZ
-Izgradnja niše za kontejnere Radnička 112
-Izgradnja niše za kontejnere Radnička 84
-Izgradnja niše za kontejnere Nevesinjska bb
-Izgradnja niše za kontejnere Travnička 18
-Zamjena zaštitne ograde puta Trebevićka 58
-Organizacija obilježavanja dana MZ
-Uređivanje zelenih površina na području cijele MZ
-Krpljenje udarnih rupa na području cijelog naselja
-Podjela posipnog materijala za zimski period
-Odvoz kabastog otpada

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017 GODINI:

-Postavljanje oglasne table u ul. Radnička br. 70
-Postavljanje velikih visokih ivičnjaka kod Spomenika civilnim žrtvama rata
-Asfaltiranje dijela Gornjovakufske ulice
-Asfaltiranje dijela Trebevićke ulice
-Uređivanje zelenih površina na području cijele MZ
-Sanacija udarnih rupa na području MZ
-Podjela posipnog materijala za zimski period
-Odvoz kabastog otpada

 

PLANIRANI PROJEKTI U 2018 GODINI:

-Sanacija objekta MZ „Gornji Kovačići“ ul. Radnička br. 112
-Asfaltiranje dijela ul. Ljubljanska
-Rasvjeta ul. Gornjovakufska br. 83
-Saobraćajno ogledalo ul. Trebevićka br. 44
-Saobraćajno ogledalo ul. Gornjovakufska br. 17
-Saobraćajno ogledalo na raskrsnici ulica Travnička i Trebevićka
-Saobraćajno ogledalo na raskrsnici ulica Nevesinjska i Počiteljska
-Sanacija potpornog zida u ul. Gornjovakufska br. 43
-Rasvjeta u ulici Trebevićka br. 66
-Saobraćajno ogledalo u ul. Trebevićka br. 2
-Sanacija udarnih rupa na području cijele MZ
-Uređenje zelene površine ul. Grbavička br. 7b

Adresa: Radnička 112
Telefon: 033 / 206 – 246
E-mail:

mz.gornjikovacici@novosarajevo.ba

Sekretar MZ: Selma Merdan

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice

Radnička 33-49, 66-130
Ljubljanska 25-39, 26-34
Nevesinjska 16-38
Travnička 5-59, 6-48
Ohridska 1-99, 2-24
Gornjovakufska 1-147, 2-90
Trebevićka 1-115, 2-70
Počiteljska 1-7

Ukupno stanovnika: 1442
Površina: 47,6 ha

Savjet mjesne zajednice:

1. Sanela Džaferagić,, predsjednik
2. Mirsad Šabaredžović, zamjenik predsjednika
3. Merima Lemeš-Zukić, član
4. Emina Imamović, član
5. Slavica Jurić, član

Dan mjesne zajednice 19. mart.