REALIZOVANI PROJEKTI U 2013. godini

-Asfaltiranje parking prostora do zgrade u ulici Kemala Kapetanovića 32
-Asfaltiranje/ sanacija parking prostora u ulici Behdžeta Mutevelića br. 34
-Asfaltiranje-sanacija dijela parking prostora u ulici Kemala Kapetanovića do broja 2
-Asfaltiranje pješačke staze/trotoara u ulici B. Mutevelića brojeva: 16-18-20 i dijela 22-24
-Asfaltiranje pješačke staze-trotoara u ulici HamdijeČemerlića od broj a 2 do broja 14
-Asfaltiranje pješačke staze u ulici Kemala Kapetanovića do broja 27, Hasana Brkića do broja 4
-Asfaltiranje ispred ulaza u zgradu ulica Behdžeta Mutevelića 53 – 55 (cca25m2)
-Asfaltiranje dijela parkinga do zgrade u ulici Behdžeta Mutevelića 53
-Asfaltiranje dijela pješačke staze u ulici Behdžeta Mutevelića do br. 95
-Izgradnja slivnika za odvod površinskih voda na parkingu u ulici H. Brkića broj 2
-Rekonstrukcija mosta u ulici Topal O.Paše do br.1
-Postavljanje 3 klupe u ul.B.Mutevelića park između zgrada br. 29-31 i 16 kočića
-Postavljanje 2 klupe u ul.B.Mutevelića park između zgrada br. 2 i 9 kočića
-Postavljanje 2 klupe u ul.K.Kapetanovića park između zgrada br. 23-25
-Postavljanje 20 kočića u ul.B.Mutevelića park kod zgrada br. 95
-Postavljanje 11 kočića u ul. K.Kapetanovića do br.24
-Postavljanje 8 kočića u ul. Topal O Paše 19
-Sanacija krova dječijeg obdaništa „Mašnica“

REALIZOVANI PROJEKTI U 2014. godini

-Asfaltiranje dijela pješačke staza-trotoara ul.Hamdije Čemerlića br.14 – 18
-Asfaltiranje dijela staze u ulici Behdžeta Mutevelića do br.57
-Asfaltiranje dijela pješačke staze ul Behdžeta Mutevelića do br.93
-Sanacija udarnih rupa cca  400 m2
-Postavljanje  10 visokih ivičnjaka  na parkingu i iza zgrad.ul.K.Kapetanovića br.21
-Sanacija parka kod Međunarodnog centra za djecu i omadin i ul.H.Čemerlića br.2.
-Sadnja ukrasnog drvoreda u ulici Aleja lipa i Behdžeta Mutevelića
-Izgradnja slivnika za odvod površinskih voda na parkingu u ul H.Brkića br.2 (iznad samoposluge „Drvoprometa“)
-Postavljanje niša za kontejnere

 

REALIZIRANI PROJEKTI U 2015. godini

-Postavljanje klupa za odmor u ulici Hamdije Čemerlića br.10 i br.18
-Asfaltiranje pješačke staze i prolaza kroz pasaž u ul.Hamdije Čemerlića br.2  i  br.6
-Sanacija pješačkog mosta u ul.Aleja lipa – kod Hotel „Bristola“
-Obilježavanje saobračajnica na prostoru mjesne zajednice
-Sanacija pješačke i biciklističke  staze u ulici Topal Osman Paše od br.1 do br.3
-Sanacija –asfaltiranje dijela  parking prostora u ulici Hasana Brkića br.  11 – 15
-Zamjena pjeska na dječijim igralištima ,sadnja sadnica do dječijeg igrališta ul.K.Kapetanovića
-Postavljanje kočića u ulici Behdžeta Mutevelića br.2 i br.10 i sanacija udarnih rupa
-Gradnja javne rasvjete u ul.H. Brkića br.4 i br.20 ulaz/izlaz iz garaža i ul.K.Kapetanovića br.2

 

REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. godini:

-Izgradnja niše za kontejnere u ulici Topal Osman Paše do br.17 i Aleji lipa do br.15
-Asfaltiranje pješačke staze i trotoara u ulici Topal Osman Paše od br.7-15
-Asfaltiranje pješačke staze kroz park u ulici Behdžeta Mutevelića do br.57
-Asfaltiranje trotoara u ulici Behdžeta Mutevelića br.25-27
-Asfaltiranje pješačke, biciklističke staze u ul.Topal Osman Paše od br.3-19
-Izgradnja stuba javne rasvjete U ulici Kemala Kapetanovića do br.28
-Izgradnja stuba javne rasvjete U ulici Kemala Kapetanovića do br. 2
-Sadnja novih sadnica –drvoreda u ulici Kemala Kapetanovića
-Postavljanje kolčića u Ul.Topal Osman Paše od br.5 – 7
-Asfaltiranje i trotoara u ulici Behdžeta Mutevelića 55
-Izgradnja reflektora na pomoćnom stadionu u ul.Zvornička do br.27
-Sanacija dijela stepeništa i rukohvata u ulici Hercegovačka do br.9 ,
-Postavljanje oglasne ploče Na MC za djecu i omladinu u ul.Kemala Kapetanovića br.13
-Povećanje granta Udruženju penzionera Novo Sarajevo

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017 GODINI:

-Asfaltiranje pješačkih staza i trotoara ul. Behdžeta Mutevelića od br.2 do br.14
-Asfaltiranje pješačkih staza i trotoara ul. Behdžeta Mutevelića br. 2B
-Asfaltiranje pješačkih staza i trotoara ul. Hamdije Čemerlića br 8 i 10,12
-Izgradnja pristupne rampe za invalide i popločavanje platoa ul. Kemala Kapetanovića br.13
-Postavljanje izdignutih ivičnjaka ili kočića ul. Behdžeta Mutevelića br. 95-97
-Sanacija krova na stambenoj zgradi ul. Hasana Brkića br 1-9
-Sanacija krova na stambenoj zgradi ul. Kemala Kapetanovića br.26-28
-Sadnja dvije sadnice i vađenje korijena stabala ul. Kemala Kapetanovića do br.21-25
-Sadnja žive ograde oko OŠ „Grbavica II“ ul. Behdžeta Mutevelića bb
-Sanacija udarnih rupa na prostoru MZ

 

PLANIRANI PROJEKTI U 2018 GODINI:

-Rekonstrukcija Kupreške ulice, pristupnog puta br.7A i zamjena vodovodnih cijevi
-Asfaltiranje parking prostora ul. Kemala Kapetanovića br.34
-Asfaltiranje pješačkih staza i trotoara ul. Behdžeta Mutevelića od br.29-31
-Asfaltiranje dijela pješačke staze i trotoara ul.Kemala Kapetanovića br.21
-Postavljanje 3 žardinjere ispred ulaza u zgradu ul.Behdžeta Mutevelića br. 53-55
-Izgradnja stuba javne rasvjete ul. Behdžeta Mutevelića do br.25
-Izgradnja stuba javne rasvjete ul. Hasana Brkića do br. 41 na parkingu
-Izgradnja stuba javne rasvjete ul. Hasana Brkića do br.2 između malog parkinga i garaža
-Izgradnja parka sa sadržajima i mobilijarom ul. Behdžeta Mutevelića do br.2 – MC
-Izgradnja manjeg parka ružičnjaka ul. Topal Osman – paše br.9-11
-Sadnja žive ograde ul. Behdžeta Mutevelića do br.25-27
-Izgradnja slivne rešetke ul. Kemala Kapetanovića do br.11i ul. Hercegovačka do br. 2
-Izgradnja slivne rešetke ul. Hasana Brkića do br.4 – ulaz u garaže u „Šoping Centar“
-Izgradnja dijela ograde ul. Behdžeta Mutevelića do br.109 – ispred samoposluge u „Strojoradu“
-Izgradnja niše za kontejnere ul. Behdžeta Mutevelića br.2B,djel ul.K.Kapetanovića br.32,34,36.
-Postavljanje klupa sa naslonjačem ul.Aleja lipa – iza nebodera Kemala Kapetanovića br. 34
-Asfaltiranje pristupnog puta ul. Hercegovačka br.7 do spoja sa ul. A. Fijamenga
-Postavljanje samostojeće oglasne ploče ul. B.Mutevelića do br.79

Adresa: Hamdije Čemerlića br.2
Telefon:033 / 658-590
Fax: 033 / 658 – 760
E-mail: mz.grbavica2@novosarajevo.ba

Sekretar MZ : Bukalo Salem

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

Hamdije Čemerlića 2 – 18
Behdžeta Mutevelića 1 -117, 2 – 38
Kemala Kapetanovića 1 – 59, 2 – 36
Hasana Brkića 1- 47, 2 – 20
Kupreška 1 – 43, 2 – 28
Ante Fijamenga 1 – 25, 2 – 30
Hercegovačka 1 – 11, 2
Zvornička 9 – 27 
Topal Osman Paše 1 – 19 
Aleja lipa 15 – 33 

Ukupno stanovnika: 7076
Površina: 30,7 ha

Savjet mjesne zajednice:

1. Sobo Adnan, predsjednik
2. Dedović Memsud, zamjenik predsjednika
3. Musić Kasim, član
4. Božić Diego, član
5. Živadinović Rodoljub, član 
6. Zornić Nafija, član
7. Mehanović Asif, član 

Dan mjesne zajednice je 19.mart.