REALIZOVANI PROJEKTI U 2015. godini

– Rekonstrukcija djela trotoara od objekta INA BiH do prodavnice Amko
– Uređenje dječijih igrališta i popravka mobilijara
– Postavljanje fitnes sprava u  parku kod TC „Robot-a“ i kod Centra za zdravo starenje
– Postavljanje novih kanti za otpatke na mjesnom području
– Postavljanje parkovskih klupa na šetalištu pored Miljacke
– Farbanje štafli na parkovskim klupama
– Sadnja žive ograde u ulici A.Šaćirbegović 94 sa bočne strane u parku
– Sadnja novih sadnica na mjesnom području
– Košenje i uređenje zelenih površina
– Sanacija udarnih rupa na terenu
– Postavljanje slivničke rešetke i šahta

REALIZOVANI PROJEKTI  U 2016. godini:

-Postavljena ograda na dječijem igralištu kod mosta na Malti i gumene podloge ispod mobilijara
-Postavljena gumena podloga ispod mobilijara i postavljene 2 klackalice , na dječijem igralištu kod Robot-a
-Park u ulici A.Šaćirbegović 94 postavljene 3 fitnes sprave i gumene podloge ispod sprava
-Postavljena gumena podloga ispod mobilijara i zamjenjena plastike na toboganu u dječijem parku u ulici A.Šaćirbegović 122-128
-Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici A.Šaćirbegović od prodavnice Dan i noć prema Selex pumpi zamjena kandelabera i postavljanje led rasvjete
-Postavljene 2 klupe kod Selex pumpe
-Postavljena 1 klupa na trolejbuskom stajalištu
-Postavljene 2 klupe prema željezničkom naselju A.Šaćirbegović iza ulaza 98
-Postavljena1 klupa A.Šaćirbegović 22
-Zamijenjena slomljena klupa A.Šaćirbegović 122
-Zamijenjena slomljena klupa kod motela Maxi na šetalištu
-Posađeno 5 stabala kod Selex pumpe
-Posađeno 1 stablo prema željezničkom naselju A. Šaćirbegović iza ulaza 98
-Posađena živa ograda kod Robot-a i sređen park zasijana trava i nisko rastinje
-Posađena živa ograda A.Šaćirbegović iza ulaza 82
-Posađena živa ograda A.Šaćirbegović 122 kod kontejnera
-Posađena 4 šimšira i sitno cvijeće ispred ulaza A.Šaćirbegović 122
-posađeno sitno cvijeće i zasijana trava ispred ulaza u ulici A.Šaćirbegović 22
-Trava pokošena
-Izgrađena pješačka staza i postavljeni visoki ivičnjaci u ulici A.Šaćirbegović 98, sa stražnje strane prema Željezničkom naselju
-Nastavak rekonstrukcije pješačke staze od Mosta na Dolac Malti do Ina BiH
-U prolazu kod TC Robot-a postavljena slivnička rešetka

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017 GODINI:

-Postavljanje ograde na dječijem igralištu između nebodera ul. A. Šaćirbegović kod br.122,124,128
-Potkresivanje i sječa pojedinih stabala koja predstavljaju problem za građane
-Uređenje i košenje zelenih površina
-Postavljanje parkovskih klupa na mjesnom području
-Popravka parkovskog mobilijara na mjesnom području
-Postavljanje kante za otpatke ispred MZ
-Sanirana oštećenja na pješačkoj stazi ispred objekta ul. A. Šaćirbegović 18
-Postavljeni zaštitni čunjevi kako se automobili ne bi parkirali na pješačkoj stazi
-Obilježeni pješački prelazi i znak zabranjeno parkiranje ispred niša za kontejnere
-Na mostu na Dolac Malti postavljena zaštita na limu zbog klizanja

PLANIRANI PROJEKTI U 2018 GODINI:

-Izgradnja javne česme kod mosta na Dolac Malti
-Betonsku plohu ul. A.Šaćirbegović br. 98 sa stražnje strane zgrade pretvoriti u zelenu površinu
-Ugradnja urbanog mobilijara kod mosta na Dolac Malti ul. A.Šaćirbegović kod br. 2
-Izgradnja parking mjesta sa desne strane trotoara ul. A.Šaćirbegović br. 98 do br. 108
-Postavljanje visokih ivičnjaka i znaka „Zabranjeno parkiranje“ ispred ulaza ul. A.Šaćirbegović 98-108
-Promjena portala, ulaznih vrata i postavljanje laminata u prostorijama MZ „Hrasno“
-Probijanje pregradnog zida između dvije male prostorije unutar prostorija MZ
-Sanacija pješačke staze i trotoara ul. A.Šaćirbegović br. 122
-Sanacija pješačke staze i trotoara ul. A.Šaćirbegović br. 18-24
-Sanacija pješačke staze i trotoara ul. A.Šaćirbegović br. 80 ispred Centra „Vladimir Nazor“
-Asfaltiranje ili popločavanje dijela zelene površine kod Spomen- obilježja prema Centru za zdravo starenje i Željezničkom naselju
-Asfaltiranje ili popločavanje djela zelene površine ul. A.Šaćirbegović br. 124 i br. 128
-Asfaltiranje ili popločavanje djela zelene površine kod kontejnera ul. A.Šaćirbegović kod br. 122
-Asfaltiranje djela zelene površine kod kontejnera ul. A.Šaćirbegović kod br. 94
-Iscrtavanje parking mjesta na postojećim parkinzima na području MZ „Hrasno“
-Sanacija udarnih rupa nakon zimskog perioda
-Asfaltiranje šetališta uz Miljacku
-Nabavka opreme iz domena civilne zaštite
-Ugradnja tri klupe i jedne kante za otpatke na zelenoj površini preko ul. A.Šaćirbegović br. 108

Mjesna zajednica „HRASNO“

Adresa: AZIZE ŠAĆIRBEGOVIĆ 122
Telefon:033/641-093
E-mail: mz.hrasno@novosarajevo.ba

Sekretar MZ: Šurković Esada

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice

Azize Šaćirbegović od 2-128
Hrasnička 2-42
Hamida Hadžibegića 2-20

Površina: 9,5 ha
Ukupno stanovnika: 3447

Savjet mjesne zajednice:

1. Boris Malešić, predsjednik
2. Una Luhinski, zamjenica predsjednika
3. Svetlana Muhović, član
4. Rahmija Vrco, član
5. Aldin Krivan, član

Dan mjesne zajednice je 11. april.