REALIZOVANI PROJEKTI U 2013. godini

-postavljanje parkovskih klupa
-oblikovanje krošnji stabala i uređenje hortikulture na mjesnom području

REALIZOVANI PROJEKTI U 2014. godini

– Izgrađeno novo dječije igralište I izvršena sanacija košarkaškog igrališta
-Izvršena rekonstrukcija zelene površine u ulici F.Bećirbegovića  do br.25
-zvršene rekonstrukcije trotuara u ulici Dž.Bjedića  br.108  i F.Bećirbegovića br 8
-Postavljena nova rasvjeta u ulici F.Bećirbegovića Čikma,kao i ispred zgrada na parkiralištu iste ulice  br .6
-Izvršeno proširenje pješačke staze kod mesare „Deyton“
-Izgrađene  niše za kontejnere u ulici Fetaha Bećirbegovića  kod br.29 i br.6.

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2015. godini

-Rekonstrukcija rasvjete Fetaha Bećirbegovića od  1 do 33
-Rekonstrukcija trotuara Dž.Bijedića od 102 do 106
-Uređenje zelene površine Fetaha Bećirbegovića 8
-Rekonstrukcija trotuara sa postavljanjem visokih ivičnjaka Fetaha Bećirbegovića 37
-Uređenje trotuara Fetaha Bećirbegovića čikma iza GP Bosna
-Rekonstrukcija trotuara sa postavljanjem visokih ivičnjaka Fetaha Bećirbegovića 29 do 25
-Postavljanje klupa na dječijem igralištu
-Rekonstrukcija parkirališta ulica Fetaha Bećirbegovića od 19 do 23

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2016. godini:

-Postavljanje parkovskih klupa
-Oblikovanje krošnji stabala i uređenje hortikulture na mjesnom području
-Postavljanje table koša na igralištu
-Postavljanje dodatnog imobilijara na dječijem igralištu
-Asfaltiranje pješačke staze dž.bjedića od 102-106

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017 GODINI:

-Uređivanje zelene površine ispred prostorija mjesne zajednice
-Postavljanje klupa unutar dječijeg igrališta
-Promjena table koša na igralištu

 

PLANIRANI PROJEKTI U 2018 GODINI:

-Uređenje parka sa pješačkom stazom i klupama ul.Fetaha Bećirbegovića do br.19
-Rekonstrukcija vodovodnog šahta ul.Fetaha Bećirbegovića br.21
-Postavljanje podzemnih kontejnera ul.Fetaha Bećirbegovića br.23
-Čišćenje divlje deponije ul. Fetaha Bećirbegovića do br.8

Adresa: Dr Fetaha Bećirbegovića 23
Telefon:033/678-773
Fax: 033/658 – 760

E-mail: mz.kvadrant@novosarajevo.ba

Sekretar MZ: Selimbegović Samih

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice

Dr Fetaha Fećirbegovića 1 – 39, 2 – 22
Džemala Bjedića 102 – 108

Ukupno stanovnika: 1566
Površina: 4,7 he

Savjet mjesne zajednice:

1. Šikalo Nafija, predsjednik
2. Ljuca Semiha, zamjenik predsjednika
3. Fišer Zlatko,član
4. Kilibarda Danijel, član
5. Moro Ismet, član

Dan mjesne zajednice je 26. decembar.