REALIZOVANI PROJEKTI U 2013. godini

-Asfaltiranje i sanacija dijela ulice Pofalićka i Ruđera Boškovića,
-privremena sanacija-crpanje vode iz objekta Vranica,
-Izgradnja saobraćajne signalizacije u Humskoj ulici,
-redovno održavanje higijene ulica,
-obezbijeđenje posipnog materijala

REALIZOVANI PROJEKTI U 2014. godini

-Rješavanje imovinskih odnosa i izgradnja sportske plohe, na lokaciji Humska – Zahira Panjete,
-Izgradnja javne rasvjete na lokacijama: Ruđera Boškovića čikma od br.80, u Ivanjskoj ulici broj 51-55, Humskoj broj 57-63, R.F.Spahe –čikma broj 66- 74, Ruđera Boškovića broj 150 i kod broja 188-196, u Pofalićkoj ulici broj 48-52 i broj 76-82 i Drinskoj ulici broj 50-54.
-Asfaltiranje I sanacija ulica: R.F.Spahe broj 51-133 djelomično, Ruđera Boškovića broj 79-85 sa izgradnjom rukohvata kod broja 270 i izgradnja pješačke staze sa rukohvatom u R.F.Spahe broj 66-74.
-Redovno zimsko održavanje ulica Ruđera Boškovića i R.F.Spahe,
-Redovno održavanje spomen obilježja “Pofalići I i II”.

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2015. godini

-Realizovan Zaključak Savjeta oko ulične rasvjete na području MZ;
-Urađeno stepenište sa rukohvatom u kraku ulice Ruđera Boškovića , kao i u kraku ulice Humska kod stambenih zgrada .
-Djelimično sanirana ulica Humska od FDS do stambenih zgrada sa trotuarom.
-Rekonstrukcija kraka ulice Humska, gdje se odvija gradski prevoz, sa trotoarom.
-Izvršeno pošumljavanje klizišta „Baždarevo“.

REALIZOVANI PROJEKTI U 2016. GODINI

-Postavljena javna rasvjeta na području MZ
-Sanacija ulice Ivanjska
-Sanacija ulice Pofalićka
-Uređenje pješačke staze u ulici Humska broj 222, izlaz kod Amko komerca broj 248
-Uređenje javnih površina kod stambenih zgrada u ulici Drinska
-Sanirane pješačke staza, sastav ulica Ivanjska i Drinska

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017 GODINI:

-Izgradnja rukohvata ul. Reisa Fehima Spahe od br.59 do br.133
-Asfaltiranje dijela ul. Reisa Fehima Spahe Čikma od 76 do br. 92
-Sanirana javna rasvjeta
-Čišćenje zelenih površina
-Izvršena sanacija udarnih rupa

 

PLANIRANI PROJEKTI U 2018 GODINI:

-Asfaltiranje ul. Reisa Fehima Spahe od br.51 do br.133
-Izgradnja stepeništa sa rukohvatom ul. Ruđera Boškovića br. 262 do ul. Reisa Fehima Spahe do br. 49
-Sanacija i asfaltiranje puta ul. Reisa Fehima Spahe Čikma od br.10 do br.181 i od br.4 do br.16
-Asfaltiranje dijela ul. Ruđera Bošovića br.79 do br. 85 sa rukohvatom kod br. 270
-Regulisanje saobraćaja ul. Drinska – ul. Humska (vratiti prednost Humskoj ulici)
-Rekostrunkcija trotoara ul. Ivanjska – ispred stambenih zgrada
-Rekonstrukcija i sanacija pješačke staze ul. Ivanjska i ul. Drinska (kod O.Š. “Pofalići”)
-Izgradnja niša za kontejnere ul. Ruđera Boškovića od br.69 do br.420
-Obilježavanje horizontalne signalizacije ul. Humska – ul. Drinska (raskrsnica kod OBN-a i Fabrike duhana Sarajevo)
-Izgradnja i uređenje postojeće raskrsnice ul. Ruđera Boškovića br. 420
-Izgradnja objekta nove OŠ ”Pofalići”
-Gradnja i uređenje sportskog igrališta Pofalići
-Premještanje autobuskog stajališta ul. Humska preko puta br. 246
-Uređenje zelenih površina ul. Drinska od br.1 do br.7
-Sanacija udarnih rupa ul. Reisa Fehima Spahe, ul. Pofalićka i sječa stabala u ul. Humska br. 200- br. 202

Adresa: Humska 18
Telefon: 033 / 649-190
Fax: 033 / 658 – 760
E-mail: mz.pofalici1@novosarajevo.ba

Sekretar MZ: Šemsa Zukanović

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice

Humska 1-149, 2-320
Muhameda Ridžanovića 1-13, 2-18
Orašačka 1-21, 2-10
Pofalička 1-51, 2-86
Reisa Fehima Spahe 1-165, 2-152
Reisa Fehima Spahe čikma 2-196
Ruđera Boškovića 1-167, 2-442
Drinska 1-13, 2-88
Ivanjska 1-53, 2-30
Krivajska 1, 2-12

Ukupno stanovnika: 5950
Površina: 91 ha

Savjet mjesne zajednice:

1. Radonja Himzo, predsjednik
2. Kamberović Amel, zamjenik predsjednika
3. Mirvić Mevludin, član
4. Karić Jasmin, član
5. Isović Almir, član
6. Plakalo Mirsad, član
7. Zoranović Radomir, član

Dan mjesne zajednice je 16. maj.