REALIZOVANI PROJEKTI U 2013. godini

-Rekonstrukcija i sanacija parking mjesta na području ulice Porodice Ribar 35-37 do 51-53
-Rekonstrukcija pješačke staze ulica Porodice Ribar
-Sanacija udarnih rupa
-Redovno održavanje zelenih površina
-Redovno održavanje parkovskih mobilijara
-Izgradnja natkrivenih niša

REALIZVANI PROJEKTI U 2014. godini

-Izgradnja  zatvorenih niša
-Izgradnja samostojećih oglasnih ploča
-Sanacija udarnih rupa
-Sanacija javne rasvjete oko O.Š Hrasno
-Sanacija košarkaškog igrališta i spomen obilježja

 

REALIZOVANI  PROJEKTI U 2015. godini

-Sanirana javna rasvjeta (Trg Heroja, Porodice Ribar i O.Š. Hrasno)
-Dovršena izgradnja zatvorenih niša
-Završeni radovi muzej sanacija i rekonstrukcija Trg Heroja 12.
-Izvšena sanacija uradnih rupa
-Redovno održavanje parkovskih mobilijara
-Redovno održavanje sportskih i parkovskih povšina

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2016. godini:

-Završena izgradnja kružnog toka
-Završena izgradnja podzemne niše u ulici Trg heroja
-Prijedloge prioriteta za sanaciju pješačkih staza.
-Prioriteti za održavanje cesta na području MZ.
-Pripreme za obilježavanje Dana MZ Trg heroja.
-Sanirana rasvjeta oko O.Š. Hrasno
-Sanirana i rekonstruisana javna rasvjeta u centralnom djelu Trg-a heroja
-Problematika sa kojom se susreću građani MZ vezano za održavanje zajedničkih dijelova zgrada

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017 GODINI:

-Sanirana oštećenja asfalta na saobraćajnicama , pješačkim stazama i ivičnjacima
-Završena izgradnja kružnog toka ul. Trg Heroja, ul. Porodice Ribar i ul. Aleja Lipa
-Postavljen novi asfalt na dionici ul. Trg Heroja od br. 1 do br.11
-Završena izgradnja podzemne niše ul. Trg Heroja
-Izgrađena rampa sa rukohvatom za invalide ispred porodične ambulante Trg Heroja
-Sanirana fasada na OŠ “Hrasno”
-Izmješten pres kontejner na pijaci ul. Aleja lipa br.51
-Izgrađen parking prostor ul.Topal Osman-paše br.12 – br.14
-Sanirana rasvjeta oko OŠ “Hrasno”

 

PLANIRANI PROJEKTI U 2018 GODINI:

-Izgradnja ceste i parking mjesta ul.Trg Heroja od br.8 do br.16
-Postavljanje video nadzora na kružnom toku
-Rekonstrukcija i gradnja ceste ul.Trg Heroja od br.23 do br.45
-Sanacija trotoara ul.Porodice Ribar od br. 4 do br.10
-Sanacija trotoara ul.Aleja lipa od br.62 do br.66
-Postavljanje samostojeće oglasne ploče ul.Aleja lipa br.51
-Nastavak izgradnje parking prostora ul.Topal Osman-paše od br.12 do br.14
-Uređenje i sanacija dječijeg igrališta ul.Džamijska br.2-4-6
-Izgradnja biciklističke staze od mosta na Socijalnom do kružnog toka
-Uređenje i sanacija dječijeg igrališta ul.Aleja lipa br.50 do br.51
-Uređenje i sanacija šarenog parka ul. Trg Heroja kod br.8
-Uređenje i sanacija dječijeg igrališta ul.Porodice Ribar br.67

Adresa: Porodice Ribar 10
Telefon: 033 / 640-377
Fax: 033 / 640-377
E-mail:mz.trgheroja@novosarajevo.ba

Sekretar MZ: Babić Zlatan

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

Trg heroja (cijela) 

Porodice Ribar (cijela) 

Džamijska (cijela)
Aleja lipa 39 -65, 40 – 66
Topal Osman Paše 12-32 
Zvornička (privatne kuće ) 29- 55

Ukupno stanovnika: 7090
Površina: 24 ha

Savjet mjesne zajednice:

1. Strujić Zoran , predsjednik
2. Hadžidamjanović Sanja, zamjenica predsjednika
3. Avdić Samir, član
4. Pita Zamira, član 
5. Perković Borislav , član 
6. Bahtanović Alija , član 
7. Palo Ibrahim, član

Dan mjesne zajednice je 21. april.