REALIZOVANI PROJEKTI U 2015. GODINI

 • Sanirana javna rasvjeta (Trg Heroja, Porodice Ribar i O.Š. Hrasno)
 • Dovršena izgradnja zatvorenih niša
 • Završeni radovi muzej sanacija i rekonstrukcija Trg Heroja 12.
 • Izvšena sanacija uradnih rupa
 • Redovno održavanje parkovskih mobilijara
 • Redovno održavanje sportskih i parkovskih povšina

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2016. GODINI

 • Završena izgradnja kružnog toka
 • Završena izgradnja podzemne niše u ulici Trg heroja
 • Prijedloge prioriteta za sanaciju pješačkih staza.
 • Prioriteti za održavanje cesta na području MZ.
 • Pripreme za obilježavanje Dana MZ Trg heroja.
 • Sanirana rasvjeta oko O.Š. Hrasno
 • Sanirana i rekonstruisana javna rasvjeta u centralnom djelu Trg-a heroja
 • Problematika sa kojom se susreću građani MZ vezano za održavanje zajedničkih dijelova zgrada

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017. GODINI

 • Sanirana oštećenja asfalta na saobraćajnicama, pješačkim stazama i ivičnjacima
 • Završena izgradnja kružnog toka Trg heroja, Porodice Ribar i Aleja lipa
 • Postavljen novi asfalt na dionici Trg heroja od broja 1 do broja 11
 • Završena izgradnja podzemne niše u ulici Trg heroja
 • Izgrađena rampa sa rukohvatom za invalide ispred porodične ambulante Trg heroja
 • Sanirana fasada na OŠ “Hrasno”
 • Izmješten pres kontejner na pijaci u ulici Aleja lipa 51
 • Izgrađen parking prostor u ulici Topal Osman paše 12-14
 • Sanirana rasvjeta oko OŠ “Hrasno”

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2018. GODINI

 • Završena izgradnja parking prostora u ulici Topal Osman paše 12-14
 • Završena sanacija kolovoza u ulici Aleja lipa od broja 51do broja 62
 • Završena sanacija asfalta u centralnom dijelu Trga heroja od broja 23 do broja 45
 • Sanirano dječije igralište Trg heroja – Šareni park
 • Postavljeni novi kontejneri na cijelom području MZ
 • Postavljeni kontejneri tzv. zvona u ulici Topal Osman paše i Trg heroja
 • Sanirana i asfaltirana pješačka staza u ulici Porodice Ribar kod broja 67
 • Sanirano i ograđeno dječije igralište u ulici Porodice Ribar kod broja 65-67
 • Sanirano i ograđeno dječije igralište u ulici Aleja lipa kod broja 51

Adresa: Porodice Ribar 10
Telefon: 033 / 640-377
E-mail:mz.trgheroja@novosarajevo.ba

Sekretar MZ: Babić Zlatan

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

Trg heroja (cijela)

Porodice Ribar (cijela )

Džamijska (cijela)

Aleja lipa od 39 do 65 i od 40 do 66

Topal Osman Paše od 12 do 32

Zvornička  (privatne kuće ) od 29 do 55

Azize Šačirbegović od  1 do 13

 

Ukupno stanovnika: 7115
Površina: 24 ha

Savjet mjesne zajednice:

1. Strujić Zoran , predsjednik
2. Hadžidamjanović Sanja, zamjenica predsjednika
3. Avdić Samir, član
4. Pita Zamira, član
5. Perković Borislav , član
6. Bahtanović Alija , član
7. Panjeta Nurko, član

Dan mjesne zajednice je 21. april.