REALIZOVANI PROJEKTI U 2015.godini:

-Postavljanje javne rasvjete u ulici Velešići 138
-Postavljanje javne rasvjete u ulici  Gornji Velešići 115
-Postavljanje javne rasvjete u ulici Muhameda ef. Pandže 407
-Postavljanje javne rasvjete u ulici Isaka Samokovlije 7
-Priprema terena za izgradnju dječijeg igrališta u ulici Isaka Samokovlije
-Rekonstrukcija ulice Velešići
-Unutarnje uređenje Centra za zdravo starenje
-Izgradnja trotoara u ulici Velešići
-Sanacija trotoara u ulici Muhameda ef. Pandže  35
-Rekonstrukcija saobraćajnice u ulici Gornji Velešići 205-175
-Postavljanje korpi za otpatke
-Postavljanje slivnih rešetki
-Rekonstrukcija ulice Mustafe Behmena od broja 9 do osnovne škole Velešićki heroji
-Sanacija udarnih rupa  na više lokaliteta
-Redovno čišćenje zelenih parkovskih površina koje nisu u nadloežnosti KJKP PARK
-Sanacija stepeništa i rukohvata

REALIZOVANI PROJEKTI U 2016.godini:

-Izgradnja Dječijeg igrališta u ulici Isaka Samokovlije
-Postavljanje javne rasvjete u ulici Gornji Velešići 99
-Priprema terena za izgradnju dječijeg igrališta u ulici Isaka Samokovlije
-Rekonstrukcija saobraćajnice Isaka Samokovlije
-Rekonstrukcija saobraćajnice u Muhameda ef.Pandže 42
-Rekonstrukcija saobraćajnice Gornji Velešići spoj sa Pofalićima
-Rekonstrukcija saobraćajnice Muhameda ef.Pandže 12
-Rekonstrukcija saobraćajnice Muhameda ef. Pandže 4
-Rekonstrukcija ulice Gorni Velešići 107
-Rekonstrukcija stepeništa Muhameda ef. Pandže (spomen obilježje Velešići)
-Postavljanje natkrivene niše Mustafe Behmena 2
-Postavljanje natkrivene niše Velešići 42
-Postavljanje trotoara Mustafe Behmena 12
-Postavljanje trotoara Muhameda ef. Pandže 35
-Sanacija udarnih rupa na više lokaliteta
-Redovno čišćenje zelenih parkovskih površina koje nisu u nadloežnosti KJKP PARK_a
-Sanacija stepeništa i rukohvata

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017 GODINI:

-Rekonstrukcija saobraćajnice u ul.Gornji Velešići 86
-Rekonstrukcija saobraćajnice u ul. Muhameda ef.Pandže (ulaz u Velešiće)
-Postavljanje kanalizacije u ulici Isaka Samokovlije
-Sanacija udarnih rupa na više lokaliteta
-Redovno čišćenje zelenih parkovskih površina koje nisu u nadležnosti KJKP „PARK“
-Sječa i potkresivanje stabala na zelenim javnim površinama
-Sanacija stepeništa i rukohvata

PLANIRANI PROJEKTI U 2018 GODINI:

-Postavljanje javne rasvjete u ul. Gornji Velešići 89
-Postavljanje javne rasvjete u ul. Mustafe Behmena 69
-Postavljanje ivičnjaka u ulici Mustafe Behmena 42
-Sanacija udarnih rupa
-Održavanje javnih zelenih površina
-Postavljanje tabli sa brojevima
-Rekonstrukcija saobraćajnice u ul. Gornji Velešići prema plinskoj stanici
-Rekonstrukcija saobraćajnice u ul. Muhameda ef. Pandže 407
-Čišćenje i postavljanje podužnih rešetki
-Ispravka podataka na spomen – obilježju Velešići

Adresa: Muhameda ef.Pandže bb
Telefon:033 / 814-683
E-mail: mz.velesici@novosarajevo.ba

Sekretar: Jasna Velagić

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

Velešići
Isaka Samokovlije
Mustafe Behmena
Muhameda ef. Pandže 1-41, 56-61 , 407-411, 2-8
Gornji velešići 1- 107, 285-373

Ukupno stanovnika: 3716

Površina. 76,6 ha

Savjet mjesne zajednice Velešići:

1. Hajrija Brković, predsjednica
2. Adis Hadžihasanović, zamjenik predsjednice
3. Almira Spahić, član
4. Muhamed Kukan, član
5. Branislav Kretija, član

Dan mjesne zajednice je 8. april