REALIZOVANI PROJEKTI U 2013. godini

-Izvršena rekonstrukcija dijela ulice Dobojska od broja 14 do broja 18 u
-dužini 70 metara,
-izvršena rekonstrukcija ulice Vrbaska od broja 1 do broja 27 dužine 100 m,
-sanirane udarne rupe na kolovozu u mjesnoj zajednici,
-izvršena rekonstrukcija stepeništa u ulici Avde Smajlovića 1,3 i 9.
-izvršena rekonstrukcija zelene površine u ulici Avde Smajlovića br.1,
-postavljeni rukohvati na stepeništu u ulici Avde Smajlovića br.3,
-urađen betonski most na stepeništu kraj škole MUP-a ulica Novopazarska 40.

 

REALIZOVANI PROJEKTI u 2014. godini

– Asvaltiranje makadamskog dijela ulice Husinska br. 12. dužine 250.metara, širine 3. met.
– Asvaltiranje makadamskog dijela ulice Vrbaska Od broja 5 do broja 9. dužine 50m širine tri metra.
– Izgradnja betonskog mostića na stepeništu pored škole mupa  ulica Novopazarska br.40 dužine sedam metara I jeedan i po metar širine.
– Postavljanje  šest svjetiljki za ulićnu rasvjetu ulica  Dobojska od broja 36 do broja 56.
– Postavljanje ukradenog rukohvata na stepeništu ulica Novopazarska 40H pored škole mupa dužine 30 metara.
– Postavljanje  ukradenih rešetki na saniranom klizištu  u ulici Šanac brojevi 83-87 dužine50 metara I 0,60 metara širine.
– Asvaltiranje udarnih oštećenja na kolovozu cca 600 metara kvadrarnih.
– Postavljene nove korpe za otpatke u parku Avdo Smajlović.

 

PLANIRANI PROJEKTI U 2015. GODINI

– Rekonstrukcija Banjalučke ulice
– Sanacija potpornog zida Novopazarska 52a
– Izgradnja igrališta Derviša Numića 11
– Izgradnja dječijeg parka Derviša Numića kod broja 58
– Postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije na raskrsnici Somob.-D.N.-Dobojska-A.Smajlovića
– Uklanjanje porušenih zgrada Dobojska ul.
– Sanacija Bledske ulice 1-10
– Asfaltiranje parking prostora u Dobojskoj ulici na broju 3-5
– Izgradnja niše za kontejnere u Derviša Numića 25
– Povećanje naknada za rad savjeta mjesnih zajednica
– Prijedlozi građana sa Zbora (10.11.2014 god.)
– Asfaltiranje Husinjska 57
– Sanacija vodovoda Šanac 83-89
– Sanacija kanalizacione mreže Šanac – Olovska – Triglavska
– Postavljanje rasvjetnog tijela na banderu Šanac 42
– Uklanjanje porušenih kuća Šanac 87 i do87
– Sanacija stepeništa Avde Smajlovića 17.

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2016. GODINI

– Niša za kontejnere (Avde Smajlovića 3)
– Niša za kontejnere (Avde Smajlovića 13);
– Niša za kontejnere (Derviša Numića 70);
– Niša za kontejnere (Novopazarska 12);
– Postavljanje saobraćajnih znakova u ul. Vrbaska i Husinjska;
– Sanacija udarnih rupa na području cijele mjesne zajednice;
– Nabavka i raspodjela posipnog materijala za zimski period;
– Održavanje zelenih površina na području MZ (proljetno i jesenje);
– Odvoz kabastog otpada;

 

REALIZOVANI PROJEKTI U 2017 GODINI:

-Postavljanje oglasne table ul.Avde Smajlovića
-Zamjena rukohvata ul.Teočačka
-Postavljanje rukohvata na dijelu ul.Prozorska
-Sanacija udarnih rupa na području cijele mjesne zajednice
-Nabavka i raspodjela posipnog materijala za zimski period
-Održavanje zelenih površina na području MZ (proljetno i jesenje)
-Odvoz kabastog otpada

 

PLANIRANI PROJEKTI U 2018 GODINI:

-Adaptacija zgrade mjesne zajednice;
-Rekonstrukcija ul. Derviša Numića sa zamjenom vodovodnih cijevi ul.Zagrebačka i ul.Put Mladih Muslimana
-Zamjena zaštitne ograde puta ul.Avde Smajlovića od br.1 do spoja sa ul.Radničkom
-Asfaltiranje dijela ul.Avde Smajlovića od br.1.do spoja sa Radničkom ulicom
-Asfaltiranje dijela ul.Avde Smajlovića od br.13 do br.35
-Asfaltiranje dijela ul.Dobojska br.37 do br.45
-Asfaltiranje dijela ul.Vrbaske
-Nivelisanje šahtova ul.anac br.2 do br.12
-Sanacija trotoara raskrsnica ul.Derviša Numića i ul.Teočačka br.1
-Sanacija pješačke staze ul.Dobojska i ul. Put Mladih Muslimana
-Sanacija stepeništa ul.Avde Smajlovića br.25
-Postavljanje bandera sa rasvjetnim tijelima ul.Husinjska br.55 do br.59
-Postavljanje bandera sa rasvjetnim tijelima ul.Dobojska br.1 do br.3, ul.Derviša Numića 56
-Postavljanje saobraćajnog ogledala ul. Novopazarska br.1
-Postavljanje saobraćajnog ogledala raskrsnica ul. Derviša Numića i ul. Dobojska
-Zamjena saobraćajnog ogledala raskrsnica ul. Derviša Numića i ul. Somborska
-Izrada projektne dokumentacije za izgradnju dječijeg igrališta ul. Dobojska br.3 do br.25
-Sanacija udarnih rupa na području cijele mjesne zajednice
-Nabavka i raspodjela posipnog materijala za zimski period
-Održavanje zelenih površina na području MZ (proljetno i jesenje)
-Odvoz kabastog otpada

Adresa: DERVIŠA NUMIĆA 70
Telefon:033/522-933
Fax: 033/658 – 760
E-mail: mz.vraca@novosarajevo.ba

Sekretar MZ: Emir Bihorac

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice

BANJALAUČKA 01-25, 02-18
BLEDSKA 01-09, 02-08
DERVIŠA NUMIĆA 07-85, 32-86
PAVLA LUKAČA 01-33, 02-56
DOBOJSKA 01-57, 02-50
AVDE SMAJLOVIĆA 01-37, 02-06
VRBASKA 01-37, 02-36
PROZORSKA 01-21, 02-16
SMOBORSKA 01-23, 02-10
HUSINSKA 01-59, 02-30
NOVOPAZARSKA 01-89, 02-72
TEOČAČKA 01-69, 02-98
ŠANAC 01-141, 02-90

Ukupno stanovnika: 2891
Površina: 62,2 ha

Savjet mjesne zajednice:

1. Mirsad Krvavac, predsjednik
2. Tarik Bahto, zamjenik predsjednika
3. Šefko Tatlić, član
4. Kemal Divjan, član 
5. Desa Petrovski, član

Dan mjesne zajednice je 19. mart.