REALIZACIJA AKTIVNOSTI U 2015. godini

-Sanacija asfalta na  saobraćajnicama u dijelu ulica: prilazni put ispred stambenih zgrada  broj: 60-64 i 66-70 u ul. Zmaja od Bosne, prilazni put s glavne saobraćajnice do Srednje škole za drvni dizajn u ul. Zmaja od Bosne do br.35, pješačka i biciklistička staza od mosta kod“Elektroprivrede“ do raskrsnice „Socijalno“, dio prilaznog puta kod ulaza u kampus u ul.Hamdije Čemerlića do br. 37 i krpljenje udarnih rupa na cijelom području;
-Čišćenje dijela Kampusa kod stambenih zgrada u ul. Hamdije Čemerlića br. 1-37(prikupljanje i odvoz dijela otpada, uklanjanje divljeg rastinja i  samoniklih stabala);
-U ulici Hamdije Čemerlića na potezu KJKP „VIK“ -„Energoinvest“ uz pješačku stazu izvršeno je uklanjanje divljeg rastinja i čišćenje dužinom  pješačke staze do „Komet“ d.d, te  u ul. Put života (kod stambene zgrade u ul. Džavida Haverića 9-15);
-Uređenje  i održavanje zelenih površina i parkova košenje trave, okresivanje i sječa stabala,  opravka  klupa i zaštitnih  stubića, postavljanje metalnih korpi za odlaganje sitnog otpada u ulici Zmaja od Bosne i korpi za odlaganje psećeg izmeta u Vilsonovom šetalištu, sadnja novih stabala i ulicama Put života, Kolodvorska i Vilsonovo šetalište;
-Opravka i održavanje mobilijara u dječijim igralištima, sprava za razgibavanje i česme u Vilsonovom šetalištu;
-Pretvoren je dio zelene površine u parking prostor uz ogradu kod ulaza u Kampus,H.Čemerlića do br. 37
-Adaptirane su  prostorije MZ (nova bravarija i krečenje);
-Izvršene su nužne popravke na fasadi zgrade u ul. Zmaja od Bosne br. 41;
-Nabavljene su  i instalirane dvije nadzorne kamere i to na lokacijama: most kod „Elektroprivrede“  i raskrsnica „Put života“ (kod „Energoinvesta“);
-Iscrtana je  horizontalna saobraćajna signalizacija na prostoru ispred natkrivenih niša u ulici Hamdije Čemerlića do br. 9, te izvršena sanacija vertikalne saobraćajne signalizacije u ulici Kolodvorska (oštećenja saobraćajnih znakova).
-Učešće u drugim aktivnostima  i projektima od interesa za mjesnu zajednicu (pitanja: fontane, saobraćaja u mirovanju, pasa lutalica, problemi u nadležnosti inspekcije, razmatranje svih pitanja prezentovanih na Zborovima građana uz prethodno razmatranje na sjednicama Savjeta i sl.)

 REALIZIRANI PROJEKTI U 2016. GODINI:

-Uređenje parkovske površine i izgradnja dječijih igrališta
-Izgradnja dječijeg igrališta i prostora za odmor i rekreaciju na raskrsnici ulica Hamdije Čemerlića i Zmaja od Bosne.
-Izgradnja pješačkih staza i sanacija trotoara
-Izgrađen dio pješačke staze na dijelu priključnog puta na glavnu saobraćajnicu u Ul.Hamdije Čemerlića do br.19 i
-Sanacija trotoara u Kolodvorskoj br.3 (postavljanje ivičnjaka i asfaltiranje).
-Sanacija asfalta na saobraćajnicama u Ul. Zmaja od Bosne do br. 35 kod Prirodno-matematičkog fakulteta
-Obilježavanje biciklističke staze
-Obilježavanje biciklističke staze u ulici Hamdije Čemerlića, duž obje strane II Transverzale na potezu od zgrade Energoinvesta do raskrsnice sa ulicom Vilsonovo šetalište.
-Obilježavanje parking mjesta: dio Ul. Hamdije Čemerlića i dio ul.Zmaja od Bosne 18-32.
-Sanacija prokopa: u Ul. Hamdije Čemerlića na parkingu na potezu Domod-Hypo banka
-Sanacija udarnih rupa na pješačkoj stazi kod raskrsnice ulica Vilsonovo šetalište- Hamdije Čemerlića.
-Sanacija ulične rasvjete u Ul. Hamdije Čemerlića br.31-37(ispred nebodera)
-Uklanjanje fontane u parku „Nacionalnih manjina” uz saglasnost investitora – Gradske uprave
-Održavanje i opremanje prostora mjesne zajednice:

REALIZIRANI PROJEKTI U 2017. GODINI:

-Uređenje parkovske površine i dječijih igrališta ul. Vilsonovo šetalište ispred Treće gimnazije
-Uređenje parkovske površine na potezu od raskrsnice „Pofalići“ do autobuskog stajališta ul. Hamdije Čemerlića
-Uređenje parkovske površine ul. Zmaja od Bosne
-Sanacija saobraćajnica, pješačkih staza i trotoara ispred Srednje škole za okoliš i drvni dizajn izvršeno je asfaltiranje platoa i prilaza školi
-Izvedeni su radovi na sanaciji dva postojeća pješačka mosta: „Ars Aevi“ i most kod hotela „Bristol“;
-Ugradnja izdignutih ivičnjaka ispred nebodera ul. Kolodvorska br.11
-Sanacija trotoara sa ugradnjom uzdignutih ivičnjaka ul. Zmaja od Bosne do br.64 kod skretanja iz ul.Kolodvorska do br.13
-Postavljanje vertikalne signalizacije ul. Kolodvorska br. 1-13
-Sanacija prokopa nakon izvođenja radova, kao i zatvaranje oštećenih šahtova
-Postavljanje zvučne saobraćajne signalizacije i taktilnih linija vođenja za slijepa i slabovidna lica na raskrsnici ul. Zmaja od Bosne i ul. Hamdije Čemerlića.
-Nužna opravka na zajedničkim dijelovima zgrada kolektivnog stanovanja ul.Hamdije Čemerlića br.11, Hamdije Čemerlića br.33, Hamdije Čemerlića br. 35 i ul. Zmaja od Bosne br. 41, kao i ul.Kolodvorska br.8.
-Izvedeni su radovi na rušenju započetog objekta uz fiskulturnu salu Srednje ekonomske škole u ul. Vilsonovo šetalište
-Javna česma sa svim pratećim elementima izgrađena je u ul. Vilsonovo šetalište kod mosta Topal Osman paše
-Rušenje oštećenog i izgradnja novog zida uz park ul. Zmaja od Bosne do br.64
-Opremljeno postojeće stajalište za autobuski i kombi saobraćaj ul. Hamdije Čemerlića u blizini zgrade Energoinvest

PLANIRANI PROJEKTI ZA 2018 GODINU:

-Sanacija saobraćajnica, pješačkih staza i trotoara ul. Kolodvorska do br.13
-Pješačka staza ul.Vilsonovo šetalište od hotela „Bristol“ do raskrsnice na mostu Topal Osman paše
-Pješačka staza ul. Ložionička – od raskrsnice „Hitna pomoć“ do raskrsnice sa ul.Put života
-Pješačka staza ul. Zmaja od Bosne od raskrsnice „Pofalići“ do raskrsnice „Socijalno“
-Trotoar ul.Zmaja od Bosne br.34 do br.40
-Trotoar ul.Hamdije Čemerlića br.31 do br.37
-Obilježavanje parkinga – nastavak radova
-Izgradnja pristupne rampe za invalide ul.Hamdije Čemerlića do br.17.
-Uređenje parkovske površine i dječijih igrališta i rekonstrukcija dječijeg igrališta ul.Zmaja od Bosne br.66 do br.70
-Rekonstrukcija zelene površine ul.Hamdije Čemerlića do br.37
-Rekonstrukcija zelene površine ul.Zmaja od Bosne br.28 do br.30
-Izrada idejno-projektne dokumentacije za izgradnju fontane ili drugog sadržaja u „Parku nacionalnih manjina“ ul.Zmaja od Bosne do br.40
-Osposobljavanje hidrantske mreže i nabavka PP aparata u zgradi kolektivnog stanovanja (neboder- P+VP+18) ul. Hamdije Čemerlića br.31 do br. 37, neboderi ul. Kolodvorska br. 3, 7, 11 i 13.
-Postavljanje nove željezne ograde ul. Kolodvorska do br.3
-Adaptacija prostorija MZ (nastavak)

Adresa: Zmaja od Bosne 40

Telefon:033 / 648-113
E-mail: mz.zeljeznicka@novosarajevo.ba

Sekretar MZ: Bostandžić Fadila

Teritorijalni obuhvat mjesne zajednice:

Zmaja od Bosne 5-49, 10-70
Hamdije Čemerlića 1-37, 2
Kolodvorska 1-13, 2-14
Vilsonovo šetalište 8-14, 9-15
Šibenska 1-5, 2
Fra Filipa Lastrića 5, 2-4
Džavida Haverića 1-15, 2-4
Roberta C. Frasurea 1

Ukupno stanovnika: 3111
Površina: 88 ha

Savjet mjesne zajednice:

1. Ključić Omer, predsjednik
2. Sejdić Hajrudin, zamjenik predsjednika
3. Atlagić Milan član
4. Kurt Aziz, član
5. Babić Jozo, član

Dan mjesne zajednice je 8. maj.