Odsjek vrši slijedeće poslove i zadatke:

  • Vodi upravni postupak i donosi rješenja u prvom stepenu iz oblasti izbjeglih i raseljenih lica, utvrđuje priznavanje i nepriznavanje prava na status raseljenika-prognanika i po tom osnovu utvrđuje: pravo na smještaj, pravo na obrazovanje djece i omladine, pravo na adaptaciju i psihološku podršku i ostvarivanje drugih nužnih životnih potreba, pravo na prehranu i pravo na zdravstvenu zaštitu,
  • Izdaje uvjerenja o podacima iz službenih evidencija koje se vode u Odsjeku,
  • Vrši unos i obradu podataka za sve korisnike svih vidova zaštite iz nadležnosti Odsjeka,
  • Obavlja sve poslove vezane za radnu knjižicu,
  • Vrši izdavanje uvjerenja o izdržavanju i o životu, te o podacima za regulisanje stranih penzija.
  • Obavlja i druge poslove koji se odnose na pitanja iz nadležnosti ovog Odsjeka.