djmedia:2449

Održana 39. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Usvojen Program rada Općinskog načelnika i Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi Općine Novo Sarajevo za 2016. godinu

djmedia:2449

Općinsko vijeće Novo Sarajevo 31. marta ove godine održalo je 39. sjednicu kojom je predsjedavao predsjedavajući Vijeća dr. Igor Gavrić.

Vijećnici su na današnjoj sjednici jednoglasno usvojili Izvještaj Općinskog načelnika o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave i stručnih službi Općine Novo Sarajevo, za period januar-decembar 2015. godine, kao i Izvještaj o radu Općinskog vijeća Novo Sarajevo, njegovih radnih tijela i Stručne službe za poslove Općinskog vijeća, za period januar-decembar 2015. godine.

Na sjednici je usvojen i Izvještaj o rješavanju upravnih predmeta u organu uprave Općine Novo Sarajevo, za period januar-decembar 2015. godine, te Izvještaj o radu Općinskog pravobranilaštva, za period januar-decembar 2015. godine.

Vijećnici Općinskog vijeća razmatrali su, a potom i usvojili Izvještaj o radu vijećnika Općinskog vijeća Novo Sarajevo delegiranih u Gradsko vijeće Grada Sarajeva za 2015. godinu,nakon čega je i usvojen i Izvještaj o radu, aktivnostima i programima udruženja građana koja okupljaju boračku kategoriju za 2015. godinu.

Usvojene su i odluke o izmjenama i dopunama Odluke o verifikaciji mandata članovima savjeta mjesnih zajednica na području općine Novo Sarajevo, zatim Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Novo Sarajevo, Odluka o pristupanju izmjenama i dopunama Urbanističkog projekta „Grbavička“, te Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju, građenju, rekonstrukciji, održavanju i zaštiti lokalnih i nerazvrstanih cesta na području općine Novo Sarajevo.

Vijećnici su jednoglasno donijeli i Zaključak o davanju saglasnosti Kantonu Sarajevo za obavljanje komunalnih djelatnosti, koji će važiti do donošenja Zakona o komunalnoj djelatnosti, Zakona o komunalnoj čistoći i Zakona o lokalnoj samoupravi Kantona Sarajevo. Navedeni zaključak donijele su i ostale općine na području Kantona Sarajevo, a isti će ostati na snazi najkasnije do 31.12.2016. godine.

Pred kraj 39. sjednice, podnesene su i informacije o primjeni Zakona o zajedničkom održavanju zgrade i upravljanju zgradom na području općine Novo Sarajevo, te Informacija o stanju snabdijevanja električnom energijom na području općine Novo Sarajevo.