Općinsko Vijeće

Pregled akata usvojenih na sjednicama Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Sjednice OV 2018

22. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2018

21. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2018

20. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2018

1. Vanredna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 201

19. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2018

18. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2018

17. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2018

16. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2018

15. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2018

Sjednice OV 2013
13. sjednica Opcinskog vijeca Novo Sarajevo 2013
12. sjednica Opcinskog vijeca Novo Sarajevo 2013
11. sjednica Opcinskog vijeca Novo Sarajevo 2013
10. sjednica Opcinskog vijeca Novo Sarajevo 2013
9. sjednica Opcinskog vijeca Novo Sarajevo 2013
8. sjednica Opcinskog vijeca Novo Sarajevo 2013
7. sjednica Opcinskog vijeca Novo Sarajevo 2013
6. sjednica Opcinskog vijeca Novo Sarajevo 2013
5. sjednica Opcinskog vijeca Novo Sarajevo 2013
4. sjednica Opcinskog vijeca Novo Sarajevo 2013
3. sjednica Opcinskog vijeca Novo Sarajevo
Vanredne sjednice OV 2013
2. vanredna sjednica 2013
1. vanredna sjednica 2013

Arhiva sjednica OV 2012

41. sjednica Opcinskog vije¿a Novo Sarajevo 2012
42. sjednica Opcinskog vijeca Novo Sarajevo 2012
39. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2012
40. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2012
38. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2012
36. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2012
37. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2012
2. sjednica Opcinskog vijeca Novo Sarajevo
Konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Arhiva sjednica OV 2011

35. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2011
34. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2011
33. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2011
32. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2011
31. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2011
30. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2011
29. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2011
28. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2011
27. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2011
26. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2011
25. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2011
Prva vanredna sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2011

Arhiva sjednica OV 2010

24. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2010
23. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2010
2. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2010
21.sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2010
20. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2010
19. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2010
18. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2010
16.sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2010
15.sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2010
14.sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2010

Arhiva sjednica OV 2009

13. sjednica općinskog vijeća Novo Sarajevo 2009
12. sjednica općinskog vijeća Novo Sarajevo 2009
11. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2009
10 sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2009
9. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2009
8. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2009
7. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2009
6. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2009
5. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2009
4. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2009
3. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2009

Arhiva sjednica OV 2005

Ovdje možete pročitati donesene akte na 13. sjednici Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2005
Ovdje možete pročitati odluke sa sjednice
Ovdje možete pročitati odluke sa sjednice
Ovdje možete pročitati odluke sa sjednice
Ovdje možete pročitati odluke sa sjednice
Ovdje možete pročitati odluke sa 4. sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ovdje možete pročitati odluke sa 3. sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo

Arhiva sjednica OV 2004

Ovdje možete pročitati odluke sa 44. sjednice Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ovdje možete pročitati odluke sa 42. sjednice Općinskog vijeća Novo sarajevo
Ovdje možete pročitati odluke sa 42. sjednice Općinskog vijeća Novo sarajevo
Ovdje možete pročitati odluke sa 2.sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ovdje možete pročitati odluke sa 2.sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Ovdje možete pročitati dokumentee usvojene na O.V.