Sjednice

6. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2005

o prestanku mandata vijećnika u Općinskom vijeću Novo Sarajevo I

RUSMIRU ZEĆO prestaje mandat vijećnika u Općinskom vijeću Novo Sarajevo, zbog nespojivosti obavljanja funkcije savjetnika Općinskog načelnika sa funkcijom vijećnika u Općinskom vijeću Novo Sarajevo.

II

Mandat imenovanom prestaje sa 31.03.2005. godine , od dana imenovanja
za Savjetnika Općinskog načelnika.

III

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavitće se u Službenim novinama Kantona Sarajevo.