Sjednice

26. sjednica Općinskog vijeća Novo Sarajevo 2007

o izboru člana Komisije za statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo Na osnovu člana 13. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj 49/06), člana 18. stav 1. tačka 4. Statuta Općine Novo Sarajevo- prečišćeni tekst («Službene novine Kantona Sarajevo», broj 12/06), Općinsko vijeće Novo Sarajevo na 26. sjednici od 31.05.2007. godine, donijelo je


O D L U K U
o izboru člana Komisije za statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo


Član 1.

Mesud Spahić – bira se na dužnost člana Komisije za statut i propise Općinskog vijeća Novo Sarajevo.


Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama Kantona Sarajevo“.Broj: 01- 02 - 400/07

Sarajevo, 31.05.2007.godine
PREDSJEDAVAJUĆI
Općinskog vijeća Novo Sarajevo
Nebojša Simić