Sjednice

5. sjednica Opcinskog vijeca Novo Sarajevo 2013

o imenovanju sekretara Općinskog vijeća Novo Sarajevo Odluku, u Adobe Acrobat (PDF) formatu