Sjednice

5. sjednica Opcinskog vijeca Novo Sarajevo 2013

o izmjenama i dopunama odluke o provođenju mjera radi efikasnije naplate naknada za privremeno korištenje javnih površina na području Općine Novo Sarajevo
Odluka, u Adobe Acrobat (PDF) formatu