Sjednice

7. sjednica Opcinskog vijeca Novo Sarajevo 2013

o izvršenju budžeta općine novo sarajevo
za period 01.01.2012-31.12.2012.godine

Izvještaj, u Adobe Acrobat (PDF) formatu