1 1 1 1 1

 Od 07. februara porodice šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca mogu podnijeti zahtjeve za banjsko–klimatsko liječenje

 

Služba za boračko – invalidsku zaštitu Općine Novo Sarajevo obavještava da se od 07. februara 2017. godine mogu podnijeti zahtjevi za ostvarivanje prava na banjsko – klimatsko liječenje porodica šehida i poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca, u šalter sali Općine Novo Sarajevo (ulica Zmaja od  Bosne 55).

Sve informacije vezane za banjsko liječenje mogu se dobiti u Službi za boračko – invalidsku zaštitu Općine ili broj telefona: 033/ 492-105.